Praktikpladskonsulenter fra Viden Djurs Skillz intensiverer indsatsen for at skaffe flere elever fra VID Erhvervsuddannelser i praktik i virksomhederne på Djursland. Fra venstre er det Helle Bager, Torben Johansen, Karina Søndergaard Andersen og Mille Birch Holm. Foto: historiesnedkeren.dk

Praktikpladskonsulenter fra Viden Djurs Skillz intensiverer indsatsen for at skaffe flere elever fra VID Erhvervsuddannelser i praktik i virksomhederne på Djursland. Fra venstre er det Helle Bager, Torben Johansen, Karina Søndergaard Andersen og Mille Birch Holm. Foto: historiesnedkeren.dk

Aftale skal redde praktiksøgende elever fra coronakrisen

Trepartsaftale skal sikre, at praktikcentre som Viden Djurs Skillz kan sende elever i praktik, trods coronakrisens indvirken på erhvervslivet

GRENAA Erhvervsskolerne har længe rystet i bukserne over konsekvenserne af Covid 19-krisen for eleverne, der søger praktikplads til sommer. Ind til for nyligt så det ud til, at praktikcentrene, herunder Viden Djurs Skillz, ville eksplodere med en mangedobling af elever i skolepraktik. Men så kom der en trepartsaftale på området i hus.

28. maj indgik arbejdsmarkedets parter en aftale om at holde hånden under landets elevpladser i virksomhederne. I alt 5,4 milliarder kroner er der aftalt at afsætte til at sikre elevernes erhvervsuddannelse.

"Vi har med bekymring set en voldsom stigning af elever i skolepraktik i møde. Vores bedste gæt var en tredobling af antallet, og i allerværste fald frygtede vi at skulle have op imod 50 nye elever i skolepraktik. Derfor er det en rigtig god nyhed, at der er lavet en aftale på vores område," fortæller i Torben Johansen, salgs- og praktikchef for Viden Djurs Skillz i en pressemeddelelse.

I perioden 1. maj til 31. december i år får alle virksomheder 75 procent af lønnen for nuværende elever dækket af AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. For nye aftaler gælder, at 90 procent af lønnen bliver dækket ved ordinære aftaler og 45 procent ved korte aftaler. Lønrefusionen ved skoleophold forhøjes med 20 procent.

"Vi speeder op på det praktikpladsopsøgende arbejde nu og prioriterer at mødes med virksomhederne på Djursland, og heldigvis vil de gerne mødes med os. Med den nye aftale i ryggen bliver opgaven med at få eleverne ud i virksomhederne alt andet lige lettere," siger Torben Johansen.

I trepartsaftalen er der desuden afsat midler til at afhjælpe mangel på praktikpladser de kommende år med 500 millioner om året. Der er også afsat midler til at lette adgangen til skolepraktik for eleverne samt at investere i kvaliteten af skolepraktikken. 1,4 milliarder er afsat til et ekstraordinært tilskud til samtlige arbejdsgivere.

FAKTA

Praktiksøgende elever fra VID Erhvervsuddannelser

På VID Medie afslutter 17 elever Digital Media GF2 og 15 elever Webudvikler GF2.

På VID Businessafslutter 19 elever og søger praktikplads og 39 elever er færdige fra EUX Studierettet år og søger praktikplads eller videregående uddannelse

Fra håndværksuddannelserne søger 34 praktikplads. Det er fra uddannelserne til automekaniker, smed, entreprenørmaskinmekaniker, elektriker, industritekniker, bager, gastronom og ernæringsassistent.

Fra Kalø Økologisk Landbrugsskole afslutter 15 elever grundforløb 2.

EUX-elever kan vælge imellem at komme i lære eller læse videre på en anden uddannelse.

Publiceret 08 June 2020 19:45