Norddjurs Kommune afsætter yderligere cirka to millioner kroner til projekter, der er med til at hjælpe det lokale erhvervsliv. Genrefoto

Norddjurs Kommune afsætter yderligere cirka to millioner kroner til projekter, der er med til at hjælpe det lokale erhvervsliv. Genrefoto

Kommunen starter flere projekter op for at støtte i coronakrisen

Alle partier i kommunalbestyrelsen er netop blevet enige om yderligere anlægsinvesteringer for 2,1 millioner kroner, som skal understøtte vækst og udvikling i situation, corona-virus har medført. Det skriver Norddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Den nye aftale består af igangsætningen af tre anlægsprojekter, som alle skal gennemføres i 2020.

Det drejer sig om forbedringer af indeklima i daginstitutioner, som der afsættes 500.000 kroner til. Sagen behandles i børne- og ungdomsudvalget i august og i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i september.

Der afsættes desuden 830.000 kroner i anlægstilskud til Nørre Djurs Hallen til renovering af tag over idrætshal og sidebygninger. Nørre Djurs Hallen er en selvejende institution og ejer hallen. Sagen behandles i kultur-og fritidsudvalget, i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen i august.

Derudover afsættes der 753.000 kroner kroner til ny gulvbelægning i skolehallen ved Søren Kanne Skolen i Grenaa, afdeling Østre.

Hallen er ejet af Norddjurs Kommune og bruges af skole og Grenaa Badmintonklub. Projektet med nyt gulv er under forudsætning af, at Grenaa Badmintonklub medfinansierer med et beløb på 300.000 kroner.

Sagen behandles i børne-og ungdomsudvalget i august og i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i september.

Økonomisk risiko

Norddjurs Kommune har henover foråret og forsommeren igangsat flere initiativer for at hjælpe det lokale erhvervsliv i lyset af corona-virus, som har sat mange i en vanskelig situation. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs vedtog i marts en anlægsbevilling på seks millioner kroner til renovering af kommunale bygninger, og samtidig blev en tillægsbevilling på 2 millioner kroner til yderligere bygningsvedligehold til understøttelse af lokale virksomheder vedtaget.

I alt er der nu afsat cirka 16 millioner kroner på anlægssiden og 3,7 millioner på driftssiden til forskellige hjælpetiltag i corona-situationen.

De forskellige tiltag er ifølge Norddjurs Kommune besluttet efter en afvejning, hvor man på den ene side ønsker at stimulere den lokale økonomi, og på den anden side skal tage hensyn til Norddjurs Kommunes økonomi, som skal være robust nok til at håndtere uforudsete udgifter og usikkerheder på grund af corona-virus.

Det kan for eksempel være flere udgifter på arbejdsmarkedsområdet på grund af flere ledige under krisen. Der er et løbende fokus på opfølgning og vurdering af de økonomiske konsekvenser, og pt. forventes et kassetræk på knap 28,5 millioner kroner overfor et forventet kassetræk i 2020 på fem millioner kroner.

Den politiske risiko, som de forskellige ekstraordinære corona-tiltag kan have for Norddjurs Kommunes økonomi, er partierne enige om at bære i fællesskab, lyder det i pressemeddelelsen.

SC

Publiceret 04 June 2020 08:30