Etablering af et udfordrende aktivitetsområde foran AIK er et af de spændende elementer i projektet. Foto: John Pedersen

Etablering af et udfordrende aktivitetsområde foran AIK er et af de spændende elementer i projektet. Foto: John Pedersen

Økonomien er på plads til sikringer ved hal og skole

Stort flertal i kommunalbestyrelsen afviste et ønske fra Jens Meilvang (LA) om at udsætte sagen en måned for at inddrage borgerne en ekstra gang

Af
John Pedersen

AUNING Et projekt der både skal forbedre trafikforholdene omkring AIK - Auning Idræts- og Kulturcenter - samt Auning skole har nu fået grønt lys af kommunalbestyrelsen.

Det skete efter en lang debat, hvor Jens Meilvang (LA) kæmpede ihærdigt for at få sagen udskudt en måned med henblik på at få holdt et møde med bestyrelserne for skole og hal - og andre borgere med stor interesse for sagen - for at give dem en sidste mulighed for at komme til orde.

Meilvang fik støtte i sit ønske om at udsættes sagen en måned fra sin partifælle i LA, de to SFère og Ulf Harbo fra Enhedslisten.

22 stemmer mod fem

De øvrige 22 sagde nej til at udsætte sagen og dermed er der sat punktum på em lang og til tider lidt forpjusket sag, der er gået lidt i forskellige retninger undervejs-

I det kommunale budgetforlig er der afsat knap 2,3 millioner i 2020 og 890.000 kroner i 2021 til projektet, de udføres i et tæt samarbejde mellem Aqua Djurs, der står for klimasikringsdelen og Niras A/S, der er tilknyttet som bygherrerådgiver.

Delt i fire etaper

Forleden skulle kommunalbestyrelsen så tage stilling til en anlægsbevilling på 3,180 millioner kroner for de samlet fire etaper som projektet er inddelt i.

Første etape omfatter flytning af AQUAs Djurs-nedsivningsbassin fra en matrikel ved boldbanerne modsat daginstitutionen Mælkevejen til en matrikel på den sydlige side af Energivej.

Desuden skal der etableres en ny busholdeplads op arealet hvor nedsivningsbassinet flyttes fra.

I etape to skal der etableres en fælles sti og et regnbed mellem busholdepladsen og området ved hallen.

Aktivitetsområde

Tredje etape omfatter etablering af et pladsområde foran hallen, dels med elementer til klimasikring, dels til et større aktivitetsområde, der længe har stået højt på AIK`s ønskeliste.

I denne fase skal der også ske en ensretning af vejen henover området ved hallen og i retning mod syd til Mælkevejen samt etableres en fællessti henover pladsen.

Endelig sluttes etape fire af med forlængelse af en dobbeltrettet cykelsti fra skolen til en fællesti ved området ved hallen og afsluttende etableres et nyt "kys og kør-område" på det areal, hvor skolebusserne holder i dag.

Projektet påbegyndes efter planen for etape 1 til 3 frem til sommeren 2021, mens etape 4 anlægges særskilt i sommeren 2021.

Publiceret 04 June 2020 09:00