Anders Fjendbo kan se frem til at blive afløst af en fast læge på Anholt, som han forlader til marts - hvis Region Midtjylland kan finde en læge, der vil bosætte sig på Kattegatøen.

Anders Fjendbo kan se frem til at blive afløst af en fast læge på Anholt, som han forlader til marts - hvis Region Midtjylland kan finde en læge, der vil bosætte sig på Kattegatøen. Foto: Kirsten Nøhr

Venstre og LA gik imod fast læge på Anholt

Hvis Region Midtjylland kan finde en læge, der vil bo på øen, fortsætter ordningen

Af
Søren Andersen

ANHOLT Trods modstand fra Liberal Alliance og Venstre så har Region Midtjylland besluttet sig for, at Anholt også efter 1. marts næste år skal have en fast læge - hvos det lykkes at finde en, der vil bosætte sig på Kattegatøen.

I regionsrådet blev udvalgsindstillingen vedtaget, men Jacob Rixen fra Liberal Alliance og Venstremedlemmerne Christian Møller Nielsen, Finn Thranum, Torben Nørregaard, Dorte West, Ulrich Fredberg, Erik Vinther, Jørgen Winther, Olav Nørgaard, Ib Bjerregaard og Steen Jakobsen stemte imod, idet de foreslog en lægedækning på Anholt med lægefremmøde cirka en hverdag ugentligt - som det kendes fra Tunø og Endelave - adgang til videokonsultation med lægepraksis på fastlandet i de andre hverdage og lægevikar en del af sommerperioden. Fra Venstre undlod Carsten Kissmeyer at stemme.

Så på Anholt kan man glæde sig over fortsat at have en fast læge til at betjene øboerne og de mange turister. Med en læge på øen, der holder åbent alle hverdage, står til rådighed i vagttid og kan rykke ud ved akut sygdom på øen.

Hjem til Fyn

Den nuværende ø-læge på Anholt, Anders Fjendbo, har opsagt sin stilling pr. 1. marts 2021. Han har været øens faste læge siden 2013, og kom til Anholt fra en stilling som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling ved Esbjerg Sygehus. Og tidligere udsendt i Afrika i en halv snes år. Men nu vil han og hans hustru hjem til Fyn og nyde deres otium.

Derfor skulle der i Region Midtjylland tages stilling til omfanget af og model for det fremtidige lægetilbud. I den forbindelse var der udarbejdet tre modeller med forskelligt omfang af tilstedeværelse af henholdsvis læge og sygeplejerske. Modellerne er sammensat under hensyn til behov for lægedækning samt muligheden for transport til øen.

Ø-lægen har fungeret efter en aftale med Region Midtjylland, der blev indgået i 2013. Praksis er åbent alle hverdage, og ø-lægen fungerer derudover som vagtlæge for øens beboere. Ø-lægen supplerer også det akutte beredskab på Anholt og kan kaldes af AMK-vagtcentralen ved akut opstået sygdom og ulykker. Det præhospitale arbejde udføres i samarbejde med kystredningstjenestens station på Anholt, som også bemander øens sygetransport.

Anders Fjendbo siger selv, at selv om det er et specielt lægejob på en ø med omkring 130 beboere, som han endte med at kende godt, så har han nydt det.

»Man får et meget tæt forhold til patienterne på godt og ondt. Nogle gange er man også skide træt af dem, men jeg har fået en masse gode venner og bekendtskaber, og det er rart. Jeg kan også mærke, at jeg savner dem, vi har mistet, mens jeg har været læge her,« siger han til Dagens Medicin.

Corona gav ekstraarbejde

COVID-19 har tilført en ekstra dimension til lægegerningen for ham.

Når færgen kommer fra Grenaa om eftermiddagen står han klar, hvis øboerne eller nytilkomne ønsker at blive testet for COVID-19. Er der store grupper med færgen, giver hjemmesygeplejerske Signe Hylby en hånd med for at løse opgaven.

Anders Fjendbo har lavet et opslag på færgen og et, der hænger nede i byen. Så når der kommer en ny færge ind, står han klar til at teste.

Anholtlægen besluttede sig for at tilbyde alle at blive testet, før det var muligt i resten af Danmark.

Fordi det så var nemmere for ham at smitteopspore, hvis virussen kom til øen. Og flere tager da også imod tilbuddet.

"Det er ikke hovedparten af dem, der kommer ind med færgen, der vil testes. Men der er nogle, der tager imod tilbuddet. Ofte er det dem, der skal besøge folk herovre, der er i nogle af de mere udsatte grupper," siger Anders Fjendbo til Dagens Medicin.

Pris: 2,2 mio.

I den nuværende aftale er regionens udgifter til lægehonorarer på Anholt i alt ca. 2,2 mio. kr. pr. år inkl. honorar for afregnede ydelser, honorar til vikarer og vagtberedskab.

Nu skal Region Midtjylland søge efter en læge, der kan drive klinikken på Anholt på overenskomstvilkår. Skulle det mod forventning ikke vise sig muligt at rekruttere en læge til øen, vil udvalget drøfte sagen igen.

Lang transporttid

På Anholt er der lang transporttid med færgen og få afgange. Dette udfordrer øboernes adgang til læge. Det gælder specielt for de beboere, hvis sygdomsforhold gør, at en lang færgetur ikke er hensigtsmæssig, eller hvor der er behov for regelmæssige kontroller. Derudover besøges øen, specielt i sommerperioden, af et stort antal turister, der ligeledes kan have behov for lægehjælp.

Fartplanen sætter ligeledes nogle rammer for planlægningen af lægens mulighed for tilstedeværelse. Det vil ikke være muligt for en læge at komme til og fra øen på samme dag. En ønsket tilstedeværelse på cirka seks timer eller derunder pr. uge, vil derfor kræve aftenkonsultationer samt en overnatning, mens en tilstedeværelse på mellem 6-10 timer pr. uge kræver aften- og dagkonsultationer samt to overnatninger, og en tilstedeværelse på mellem 10 og 18 timer pr. uge vil ligeledes kræve aften- og dagkonsultationer samt tre overnatninger.

Borgerforeningen på Anholt har givet udtryk for, at de er glade for den nuværende lægeløsning, som er med til at skabe en høj grad af tryghed på øen.

Publiceret 29 May 2020 11:05