Vibe Knudsen Bennetzen, Torben Leth Andersen og Elisabeth Rex Romoser udgør tre fjerdedele af kvartetten, der styrer købmanden i Gjerrild, hvor coronaen kan have givet en lidt uventet hjælp til at ruste sig til fremtiden. Sidste del af firkløveret, Lone Jensen, kunne ikke være til stede, da billedet blev taget.

Vibe Knudsen Bennetzen, Torben Leth Andersen og Elisabeth Rex Romoser udgør tre fjerdedele af kvartetten, der styrer købmanden i Gjerrild, hvor coronaen kan have givet en lidt uventet hjælp til at ruste sig til fremtiden. Sidste del af firkløveret, Lone Jensen, kunne ikke være til stede, da billedet blev taget.

Corona kan være uventet springbræt for købmanden i Gjerrild

Blot to år efter en akut overlevelseskamp ser tingene væsentlig lysere ud for landsbykøbmanden

Af
Simon Carlson

Gjerrild Mens de seneste måneder har budt på triste historier om forretninger, der har måttet dreje nøglen om som konsekvens af corona-krisen, ser det anderledes positivt ud for købmandsforretningen i Gjerrild.

Her har landsbyen og lokalsamfundet bakket så gevaldigt op om den lille købmandsforretning, at seneste måneds omsætning ligger 24 procent over det budgetterede.

Den slags afføder naturligvis stor optimisme for fremtiden i en forretning, der for blot to år siden var i desperat søgen efter folk, der ville føre butikken videre fra den forrige købmand.

"Det har været en enormt positiv periode for butikken. Det skal vi naturligvis forsøge at fastholde nu," noterer Vibe Knudsen Bennetzen, der er en af de tre lokale borgere, der nu driver købmandsforretningen.

"Indtil coronaen brød ud, lå budgetterne stort set, som de plejer, men pludselig kom der en stigning. Vi har haft en rigtig, rigtig god lokal opbakning i hele perioden med corona, hvor folk ikke har været ude af byen, og der er masser af folk, der har meldt sig til at hjælpe med ekstra udbringning til nogle af de ældre borgere, der har haft behov for det for at beskytte sig mod corona. Og så har vi også været godt hjulpet på vej af vejret, fordi mange har benyttet nedlukningen af samfundet til at tage i sommerhus her i området" uddyber Vibe Knudsen Bennetzen.

Hurtig omstilling

Det er firkløveret Torben Leth Andersen, Elisabeth Rex Romoser, Lone Jensen og Vibe Knudsen Bennetzen, der nu står i spidsen for driften af forretningen. Ingen af de fire har tidligere erfaring med butiksdrift, og derfor blev coronaens restriktioner også en stor udfordring, der ud af det blå skulle tages stilling til sammen med den normale drift af butikken.

"Det var mærkeligt for os, at vi pludselig også skulle sørge for at have håndsprit nok og måle forretningen op, så man kan holde afstandskravene. De handlende har heldigvis været rigtig gode til at hjælpe det hele på vej ved blandt andet at fordele sine indkøb ud over hele dagen, så der ikke har været for mange i butikken på én gang. Der har det virkelig hjulpet os at have en lille overskuelig butik, for vi har jo en del ældre borgere, der handler her, og det er jo særligt dem, vi har skullet passe på," bemærker Elisabeth Rex Romoser.

Udvidelse i tankerne

Meget af tiden siden de nye købmænd overtog forretning for to år siden er gået med at lære faget og dets mange udfordringer. I forhold til tidligere købmænd, der har varetaget hvervet, er de godt hjulpet på vej af muligheden for at sparre og aflaste hinanden.

Det har også givet plads til at tænke lidt større tanker. En udbygning af lokalerne er således på tegnebrættet. Det skal udvide lageret, ligesom det gerne skal give lidt bedre arbejdsforhold, når mælkekølerne eksempelvis skal fyldes.

Alt sammen er det med til at give landsbykøbmanden et bedre afsæt til klare fremtiden, forklarer Torben Leth Andersen.

"Det er en vigtig stigning i omsætningen, vi har fået i coronaperioden, for forretningen her er jo stadig et projekt, og den her stigning skal vi arbejde videre på. Der er stadig et godt stykke vej, før vi for eksempel står med en overenskomstmæssig løn. Men vi ved jo, at forretningen har en vigtig funktion for lokalsamfundet, og derfor skal vi hele tiden sørge for, at vi har en attraktiv butik. Det er med til at folk bakker op og hjælper til, at vi også overlever på sigt," konstaterer Torben Leth Andersen.

Publiceret 27 May 2020 11:00