Jublende glade elever tilbage på VGI

Efterskole med corona-regler, der skaber mest mulig tryghed for alle

Af
John Pedersen

VIVILD "Jeg er så glad for at være tilbage på VGI efter to måneder hjemme. Jeg er glad for, at vi kan få lov til at komme tilbage her på skolen til sidst og få en god og retfærdig afslutning på det hele. Jeg har savnet hverdagen her på VGI og mine venner rigtig meget".

Sådan lyder det fra Josefine Nygaard Christensen, der i sidste uge vendte tilbage til Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole sammen med sine 176 kammerater.

Galla-fest og gymnastik

Josefine lægger ikke skjul på sin begejstring - også selv om der er nogle skrappe retningslinjer, som eleverne bliver nødt til at følge for at sikre et forsvarligt ophold på skolen frem til sommerferien.

"Vi går igang med vores rigtige skema med valgfag og krydret med ting meget tæt på det, som vi gerne ville have haft uden corona, nu hvor vi ikke skal afsætte tid til eksamen", fortæller viceforstander Per-Olaf Schmidt.

Eleverne får også deres gallafest i en corona-tilrettet udgave, ligesom de kommer til at lave en gymnastikopvisning, der finder sted udendørs, men med opvisningstøj og den livestreames på facebook.

"Vi kommer til at have alle de her fede efterskole-oplevelser i sådan en trykkoger her til sidst, inden vi sender de unge menensker hjem på sommerferie som planlagt 24. juni".

Snack-biks på skolen

Eleverne må som noget nyt ikke tage ud fra skolen på egen hånd i den første tid.

Det betyder blandt andet, at de ikke som hidtil må gå ned i Dagli`Brugsen for at købe snolder, sodavand eller andre lækkerier til at forsøde efterskolelivet.

De unge mennesker skal dog ikke snydes for Dagli`Brugsens mange herligheder. Derfor er der indrettet en lille snack-biks i forbindelse med skolens kontor, hvor eleverne kan handle ind. Og det er med de samme lækkerier som de er vant til, da skolen naturligvis gør sine indkøb i Dagli`Brugsen, der er nærmeste nabo til VGI.

En smule nervøsitet

Viceforstander Per-Olaf Schmidt fortæller, at det er en del af de overordnede retningslinjer, at der henstilles til at skolen begrænser elevernes færden ud af huset.

"Vi kunne mærke i lokalsamfundet, at mange var glade for at livet kommer tilbage til VGI, men der var også en vis nervøsitet, især blandt ældre borgere, omkring det med, at nu er smitten så lav i Norddjurs, og nu kommer der så elever tilbage fra mange steder i landet."

Delt i samværsgrupper

Et nyt begreb som VGI skal operere efter er det, der kaldes familiegrupper.I efterskole-regi betyder det, at eleverne deles op i samværsgrupper, hvor eleverne må være helt tætte sammen - som i en familie. Mens man overfor skolens øvrige elever overholder de almindelige generelle afstandsretningslinjer, der gælder ude i det øvrige samfund.

Samværsgrupperne er rent praktisk delt op efter hvor og hvordan eleverne bor på deres værelser, der er enten til to, tre eller fire elever.

"På det samme værelse, må der kun bo elever fra den samme samværsgruppe, for her er de naturligs helt tætte", forklarer viceforstanderen på VGI, der mener, at efterskolen er kommet godt fra start med de mange ikke mindst logistiske udfordringer.

Det gælder ikke også med hensyn til brugen af toiletter og baderum. Den øvelse er løst fint på VGI, der råder over ekstra mange toiletter og fine, moderne badefaciliteter rundt omkring på skolen.

"Vi har fået lavet nogle rigtigt gode interne retningslinjer, vi som skole kan være i og eleverne kan være i. Hvor det værste der kan ske er, at vi får smitten inden døre og vi skal så begrænse smitten i at brede sig til hele skolen",

Per Olaf Schmidt fortæller, at reglen er, at hvis elev på skolen får konstateret smitte med corona, så sendes vedkommende straks hjem til sin familie for at blive testet.

I perioden til eleven bliver hentet, sendes de øvrige i samværsgruppen i karentære og det kan ske i "Birkely, som er efterskolens "sygehus".

Hvis en elev er hjemme - og har symptomer på corona - så må man ikke komme tilbage på skolen, før vedkommende har været symptomfri i mindst 48 timer eller kunnet fremvise en negativ test.

Har lejet to telte

VGI har været ud og leje telte.

Det ene indgår som et spisetelt, så alle elever kan spise på samme tid i spisesal og ditto telt. Dett andet telt har som formål at være et telt til samvær og det er indrettet i en slags lounge-stil, så der også er plads til at eleverne kan hygge.

En elev fik læreplads

Tre elever er faldet fra i det seneste corona-forløb.'

Den ene er et postivt udfald, da han i forbindelse med et praktikophold her på det seneste, mens eleverne er blevet undervist pr. langdistance over nettet, faktisk har fået et praktikophold opgraderet til en regulær læreplaeds.

En absolut succeshistorie,

Publiceret 26 May 2020 19:40