Vivild Kirke trænger til en omfattende indvendig kalkning og restaurering. Det er en af de mange opgaver, menighedsrådet skal arbejde med. Privatfoto

Vivild Kirke trænger til en omfattende indvendig kalkning og restaurering. Det er en af de mange opgaver, menighedsrådet skal arbejde med. Privatfoto

Menighedsråd tænder lys og lygter i søgen efter nye folk

Orienteringsmøde i Vivild Sognehus 9. juni

Af
John Pedersen

VIVILD Vivild Kirke er en markant bygning i byen. Indtil fjernvarmeværket for få år siden etablerede solfangeranlæg og vandtank var kirketårnet byens højeste bygning.

Vivild er et selvstændigt sogn, men ikke et selvstændigt pastorat.

I mange år hed pastoratet Vivild-Vejlby pastorat, men for et par år siden besluttedes, at Norddjurs Provsti skulle bestå af tre stor-pastorater. Vivild Sogn blev dermed en del af Norddjurs Vestre Pastorat, hvor fem præster deler opgaverne i områdets kirker.

Som selvstændigt sogn besluttes forhold vedrørende aktiviteter i kirkelivet, bygningerne og kirkegårdens drift og vedligeholdelses med videre lokalt.

For at bevare Vivild som et selvstændigt sogn er det nødvendigt med et antal frivillige, som vil yde en indsats.

På grund af frafald i løbet af den seneste valgperiode består menighedsrådet i øjeblikket kun af fire personer foruden præsten.

Der skal minimum være fem personer og det vil derudover være godt med et par suppleanter.

Det nuværende menighedsråd gør en stor indsats for at skaffe nye kandidater til det kommende valg og håber på, at der fra december igen kan være et fuldtalligt menighedsråd og helst også et par suppleanter.

Menighedsrådet opfordrer til at man henvender sig med eventuelle spørgsmål og gerne tilsagn om at ville stille op til valg.

Sikre Vivild Sogn

Valget finder sted den 15. december, men allerede 9. juni vil der i Vivild Sognehus blive holdt et orienteringsmøde. her kan man få mere at vide om opgaverne i menighedsrådet.

Opgaverne er spændende og omfatter blandt andet personale-ledse, økonomi, bygnings- og anlægssyn, kommunikation og planlægning af arrangementer.

Via arbejdet kan man styrke sine kompetencer, få indflydelse på aktiviteter samt sognets bygninger og anlæg.

Samarbejdet foregår i en fri og hyggelig omgangstone.

Endelig kan man ved at stille op til valg medvirke til at sikre, at Vivild fortsat kan have sit eget sogn.

Publiceret 21 May 2020 08:00