Udearealerne på Skolen.com har været en vigtig del af undervisningen. Sådan bliver det også på Djursland Lilleskole, hvor omgivelserne i høj grad skal bruges til at udvikle på elevernes entreprenante egenskaber. Foto: Simon Carlson

Udearealerne på Skolen.com har været en vigtig del af undervisningen. Sådan bliver det også på Djursland Lilleskole, hvor omgivelserne i høj grad skal bruges til at udvikle på elevernes entreprenante egenskaber. Foto: Simon Carlson

Skolen.com forandrer sig af både navn og af gavn

Entreprenørskabet skal være det grundlæggende fundament, der skal bære friskolen i Homå

Af
Simon Carlson

Homå Den frie grundskole Skolen.com er på vej ind i en større forandringsproces.

Det indebærer både en helt ny skoleform i de landlige omgivelser uden for Homå og et navneskifte. Og lad os få ryddet spørgsmålet om baggrunden for navneskiftet af vejen med det samme. I slutningen af 2018 kom Skolen.com under tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) efter et heftigt stormvejr udløst af en række anklager fra forældre til børn, der tidligere havde gået på skolen.

Tilsynet resulterede i flere påbud til Skolen.com, men også medhold i, at flere af forældreanklagerne var uberettigede.

Det indlysende spørgsmål er naturligvis, hvor meget beslutningen om navneskiftet har at gøre med at distancere sig fra historien. "Det er ikke den primære årsag," fastslår skoleleder Kristina Holt.

"Men jeg vil heller ikke bilde nogen ind, at vi ikke har brug for at kigge fremad. Vi forsøger ikke at flygte fra de ting, der er sket, men vi står overfor at foretage nogle store ændringer, hvor skolens profil ændres. Med til det har det også været naturligt at tale om et nyt navn," uddyber Kristina Holt.

Elever med virketrang

Djursland Lilleskole bliver navnet fremover. Lilleskolerne er en af de tre kategorier under de frie grundskoler. Lilleskolerne har hver især et selvstændigt pædagogisk udgangspunkt. En gennemgående fællesnævner på landets lilleskoler er dog ofte, at undervisningen er lagt an på, at børnene skal være undersøgende og eksperimenterende for blandt andet at fremme virkelysten. De værdier falder godt i tråd med forandringen af den skoleform, som man fremover vil finde på skolen ved Homå.

Ifølge skoleleder Kristina Holt gik hun for godt tre år siden i gang med at evaluere på skolens levetid siden starten i 2009. Formålet var at kortlægge, hvilke områder skolen lykkedes på for at finde en mere tydelig retning for skolen.

Det førte til en fondsansøgning hos Fonden for Entreprenørskab, som har kvitteret med 75.000 kroner, der skal bruges til at udvikle Djursland Lilleskoles nye pædagogiske fundament. Entreprenørskab bliver således fremover den røde tråd, der kan trækkes helt fra skolens daginstitution til eksamen i 9. klasse, fortæller Kristina Holt.

"Vi vil gerne være en værdibaseret skole, så vi har lavet en grundig evaluering af, hvad vi er glade for og stolte over i vores arbejde. Vi har selvfølgelig også kigget på den kritik, vi har fået fra blandt andet tilsynet. Her har vi fundet en retning, som egentlig er summen af vores bedste erfaringer, og de handler i høj grad om at kombinere uddannelse med børnenes personlige kompetencer for at fremme det entreprenante og troen på innovative tanker," fortæller Kristina Holt.

Ny skoleform

Den første synlige forandring -navneskiftet - sker fra dags dato, mens den strukturelle transformation sker frem til starten af næste skoleår. Til august vil Djursland Lilleskole derfor kunne byde nuværende og kommende elever velkommen til en ny skoleform, som i højere grad forsøger at gøre op med traditionel skemalægning. I stedet vil skolen forbinde fagene i tematiske projektforløb, hvor der lægges vægt på udviklingsprocesserne, og evnen til at tænke anderledes bliver understøttet.

Det er ikke fremmed grund for skolen at arbejde med kreative løsninger i undervisningen. Nu skal entreprenørskabet dog stå tydeligere frem i skolens profil. Arkivfoto: Søren Andersen

Det er ikke fremmed grund for skolen at arbejde med kreative løsninger i undervisningen. Nu skal entreprenørskabet dog stå tydeligere frem i skolens profil. Arkivfoto: Søren Andersen

Grundtanken er, at de evner bliver en stadig større nødvendighed, når eleverne træder ud af skolens trygge rammer og ud i samfundet, mener Kristina Holt.

"Det er blandt andet regeringens ønske, at innovation skal fremmes. Al den viden, vi kommer til at arbejde med, skal kunne kobles op på noget konkret ude i samfundet, så eleverne kan se, at det de laver i skolen også er noget, der bruges i praksis. Deres undervisning bliver en proces, der til sidst munder ud i et konkret produkt til en modtager," siger Kristina Holt.

Mere tydelighed

Ambitionen for den nye skoleform rækker da også længere ud i samfundet end matriklen på Homåvej. I ansøgningen til Fonden for Entreprenørskab redegør Kristina Holt for, at entreprenør-profilen vil kunne udbredes til andre skoler rundt om i landet. Ultimativt ser Kristina Holt muligheden for, at forandringen på Djursland Lilleskole kan føre til et landsdækkende netværk af skoler, der ønsker at profilere sig på entreprenørskab og erfaringerne på sigt kan implementeres i undervisningen på lærer- og pædagogseminarier.

Når Djursland Lilleskole starter op i det nye skoleår bliver det således med en markant tydeligere profil, der fortæller hvad man præcis kan forvente af undervisningen. Ud over forsøget på at ændre tilgangen til skoleskemaet skal forandringen ifølge Kristina Holt også være med til at undgå, at skolen igen havner i konflikter med forældre.

"Den sag, vi var igennem, har også medført, at vi har været nødt til at være kritiske over for os selv og se på, hvad vi er gode til. Kritikken mod os var rettet mod samarbejdsvanskeligheder, og ting der ikke fungerede. Vi ønsker naturligvis ikke konflikter. Vi ønsker tværtimod at være meget tydelige på, hvad man kan forvente, når man går her på skolen, så man som forældre kan sige, at det skolen kan, det vil jeg gerne have, at mine børn skal lære," siger Kristina Holt.

Fakta

Sagen om tilsyn på Skolen.com

  • Skolen.com kom i 2018 under tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), efter flere forældre til tidligere elever havde anklaget skolen for hjernevask og sammenblanding af interesser.
  • Anklagen bundede blandt andet i, at skoleleder Kristina Holts mand Jørgen Høher driver et meditationscenter i sammenhæng med skolen, hvor parret også har privatadresse, og meditationscenteret blev eftersigende brugt til at sende eleverne på meditations-sessioner, hvis de havde problemer. Gennem tilsynet konkluderede STUK, at skolen ikke overholdt bestemmelserne i forhold til inhabilitet og tavshedspligt. Skolen.com fik herefter et påbud fra STUK om at bringe tilstandene i orden, ligesom styrelsen bemærkede, at skolen skal være vedvarende opmærksom på, at der ikke kan opstå et afhængighedsforhold til meditationscenteret gennem Kristina Holts relation til centerets leder Jørgen Høher. STUK fandt imidlertid ikke anledning til at kritisere hverken undervisningen eller dagligdagen på skolen, ligesom STUK også konkluderede, at skolen levede op til friskolelovens uafhængighedskrav.

Publiceret 20 May 2020 07:00