Kulturhuset Pavillonen bliver heller ikke regionalt spillested de kommende fire år. Det blev til endnu et afslag fra Statens Kunstfond.

Kulturhuset Pavillonen bliver heller ikke regionalt spillested de kommende fire år. Det blev til endnu et afslag fra Statens Kunstfond. Pressebillede

Nyt afslag til Kulturhuset Pavillonen som regionalt spillested

Pavillonens musiktilbud rækker ikke langt nok ud, mener Statens Kunstfond

Af
Søren Andersen

GRENAA Heller ikke i de kommende fire år er det lykkedes Kulturhuset Pavillonen i Grenaa at komme ind i varmen og blive udpeget som regionalt spillested - en ordning, som sikrer millioner af kroner i tilskud fra Statens Kunstfons Projektstøtteudvalg mod at kommunen, som huser spillestedet, også spytter i kassen.

Kulturhuset Pavillonen fik afslag for perioden 2017-2020 - og har også fået det for den kommende periode, som dækker årene 2021-24.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg modtog i denne runde ansøgninger fra 26 spillesteder, hvor der blev givet grønt lys til 19 spillesteder, der fra 2021 kan kalde sig regionalt spillested. 17 af de udvalgte spillesteder er genudpeget som regionalt spillested fra sidste periode, og to spillesteder har ikke tidligere været regionalt spillested. Det gælder Paletten i Viborg og Kulturværftet i Helsingør. Og i Randers har Turbinen, som er en del af Værket, mistet status som regionalt spillested.

Afslag til syv

Syv af ansøgerne har altså fået afslag.

Avisen har bedt om aktindsigt i korrespondancen mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Kulturhuset Pavillonen, og her fremgår det sådan om proceduren for ja eller nej til ansøgningen: "Udvalget har altså måttet foretage en prioritering og har valgt at imødekomme de ansøgninger, som efter deres vurdering, bedst lever op til kriterierne for udpegning af regionale spillesteder. I tilknytning til beslutningen har udvalget følgende specifikke bemærkninger og begrundelser til Pavillonen: Pavillonen er aktuelt et ambitiøst honorarstøttet spillested, som udvikler gode samarbejder med lokale musikaktører. Spillestedets kunstneriske overvejelser er kun beskrevet i begrænset omfang. Spillestedets virke rækker kun i begrænset omfang ud i et regionalt og nationalt virke."

Udvalget mener altså, at Kulturhuset Pavillonen ikke tilstrækkeligt kommer ud over Djurslands grænser. At man ikke har fat i hverken regionens eller nationens musikpublikum. Og at man skal være bedre til at fortælle i ansøgningen om Pavillonens kunstneriske overvejelser.

Så fik kulturpolitikerne og Pavillonens bestyrelse den at tænke over de kommende fire år, hvor man er ude i kulden og altså ikke et regionalt spillested. Der skal være mere kvalitet på plakaten - og måske mindre 80'er fest, som er en af årets største billetsucces'er i Pavillonen. År efter år. Men det tæller ikke på plussiden, når man ser det fra projektstøtteudvalgets side.

Milliontilskud

Var man kommet ind i kunstfondens varme, havde det udløst et årligt statstilskud på mellem 1,0 og 3,6 millioner kroner, så det er ikke småpenge, vi taler om.

Titlen som regionalt spillested indebærer, at spillestedet påtager sig et særligt ansvar for, at rytmisk live-musik af høj kvalitet og inden for mange forskellige musikgenrer kommer tæt på borgerne i alle dele af landet. Det er især et ansvar, at nye talenter, vækstlag og smalle genrer får gode udviklingsmuligheder, og at de dele af befolkningen, der måske ikke plejer at gå til koncert, også kommer til at opleve glæden ved den rytmiske musik.

"Det er udvalgets vurdering, at 2020-udpegningen af regionale spillesteder sker ud fra et ansøgerfelt med et meget højt niveau og med en ambitiøs opbakning fra deres kommuner," uddyber udvalget årets valg.

Udvalgets prioritering af de indkomne ansøgninger er sket efter de kriterier, som blev udmeldt i september 2019: Det vil sige: Kvaliteten af det enkelte spillesteds aktuelle virksomhed samt spillestedets muligheder for i udpegningsperioden 2021-2024 at opnå konkrete resultater inden for de to opgaver - koncertvirksomhed og udvikling af musiklivet, herunder talent, vækstlag og smalle genrer. Samt den kommunale støtte til det enkelte spillested. Og at de udpegede spillesteder tilsammen vil kunne realisere den udmeldte vision for regionale spillesteder 2021-2024. Endvidere bliver der lagt vægt på, at de udpegede spillesteder tilsammen bidrager til, at det samlede net af regionale spillesteder i Danmark bliver mangfoldigt og af høj kvalitet. Og endelig, at der så vidt muligt bliver en geografisk fordeling af regionale spillesteder over hele landet.

Her kunne man fra Djursland indvende, at det ikke bidrager til en bedre geografisk fordeling, når der er udpeget tre spillesteder i Aarhus - Train, Radar og VoxHall.

Publiceret 20 May 2020 11:40