Byggeriet af det nye kapel ledes af en bestyrelse, som er nedsat i Norddjurs Provsti - fra venstre Jakob Bay-Mortensen, Jan Nørager Sørensen, provst Lars Seeberg og formand for bestyrelsen Peter Kjær Andersen. Kasserer er Pernille Dohn, men hun kunne ikke deltage, da billedet blev taget.

Byggeriet af det nye kapel ledes af en bestyrelse, som er nedsat i Norddjurs Provsti - fra venstre Jakob Bay-Mortensen, Jan Nørager Sørensen, provst Lars Seeberg og formand for bestyrelsen Peter Kjær Andersen. Kasserer er Pernille Dohn, men hun kunne ikke deltage, da billedet blev taget. Foto: Søren Andersen

Den sidste rejse fra et nyt kapel i Grenaa

Region Midtjylland vil ikke drive kapel i Grenaa, når der ikke er et sygehus - så provstiet tager over

Af
Søren Andersen

GRENAA Snart er det slut med, at den sidste rejse indledes fra kapellet ved det nu lukkede sygehus i Grenaa. Bygningen, der rummer de døde i kisterne, er slet ikke tidssvarende. Huller i murstensvæggen signalerer tydeligt, at Region Midtjylland ikke vil drive kapel i Grenaa - så i stedet tager Norddjurs Provsti over og bygger et splinternyt kapel, som skal stå klar til september.

"Region Midtjylland har længe villet ud af aftalen med den begrundelse, at når der ikke længere er et sygehus i Grenaa, skal der heller ikke være et sygehuskapel. Vi kunne have købt bygningen og renoveret den, men nåede frem til, at den ikke er brugbar. Andre steder er det de lokale bedemænd, der driver et kapel, men vi har taget opgaven til os i provstiet og etableret en bestyrelse til at få bygget et nyt kapel," siger provst Lars Seeberg.

Ingen brugbare bygninger

Til at begynde med kiggede man efter brugbare bygninger, som kunne bruges til formålet, men i stedet blev der købt en grund.

"Vi har fundet en god placering, som ligger godt trafikalt og med mulighed for den ro, som skal være ved et kapel, hvor pårørende skal kunne parkere og se de døde i kisten," siger Lars Seeberg.

Der er taget hul på arbejdet på grunden, der hidtil har haft adresse på Emballagevej - på grund af beliggenheden tæt ved DS Smith - men nu hedder Kejserbækvej.

"Vi bad kommunen om et nyt vejnavn, fordi Emballagevej ikke lyder godt til et sted, der bruges til opbevaring af døde i kister, og der blev reageret hurtigt. Man kunne have valgt at bruge navnet Kapelvej, men det ville måske ikke være passende for de virksomheder, som vil etablere sig på nabogrundene, så vi er godt tilfredse med valget af Kejserbækvej," siger Lars Seeberg.

Ingen handlinger fra kapellet

Det nye kapel bliver ikke et sted, hvor der kan foretages begravelser eller bisættelser fra.

"Vi ser det ikke som vores opgave at sørge for færre opgaver til Folkekirken," siger Lars Seeberg.

Hvor der i dag er plads til at opbevare seks kister i det nuværende kapel, så bliver kapaciteten en helt anden i det nye kapel. Her får man plads til 23 kister på køl og to på frost, som bruges til begravelser eller bisættelser, som forsinkes af en eller anden grund, så man ikke kan nå det inden for de to uger, der er den sædvanlige frist.

Bygningen bliver på 200 kvadratmeter, og det er det lokale arkitektfirma Arkikon, der har tegnet byggeriet, som efter licitation blev vundet af Rasmus Jakobsen A/S, der har allieret sig med de nødvendige underleverandører.

Det nye kapel finansieres med stiftslån og opgaven er løst med opbakning fra alle sogne i provstiet, som dækker hele Norddjurs Kommune.

"Nogle vil måske synes, at det virker voldsomt med så stort et byggeri og udvidelse af kapaciteten, men vi er nødt til at sikre os ordentlige forhold på området - og det får vi nu," siger Lars Seeberg.

Publiceret 20 May 2020 00:00