Johnny Kjærgaard er formand for Erhverv Grenaa - og roser kommunalbestyrelsen i Norddjurs for initiativer i kølvandet på coronavirus.

Johnny Kjærgaard er formand for Erhverv Grenaa - og roser kommunalbestyrelsen i Norddjurs for initiativer i kølvandet på coronavirus. Pressebillede

Hold sammen og handl lokalt

Erhverv Grenaa bakker op om corona-initiativer

Af
Søren Andersen

GRENAA Erhverv Grenaa bakker op om de corona-initiativer, som er dukket op efter virusindtoget. Den lokale erhvervsforening opfordrer til øget sammenhold blandt Grenaas mange virksomheder, butikker og institutioner. Og så er der klap på skulderen til kommunalbestyrelse og kommune for at handle.

"Vi er glade for, at Norddjurs Kommune har taget flere konkrete initiativer til understøttelse af de lokale virksomheder, der er særlig hårdt ramt af følgerne af Covid-19," fortæller formand Johnny Kjærgaard fra foreningen.

"Det gælder de konkrete erhvervshjælpepakker, der er vedtaget og som sikrer at kommunen fremrykker betaling af fakturaer og fritager nogle for en række gebyrer. Også tillægsbevillingen på 2 mio. kr. til fremrykning af kommunale bygningsrenoveringer hilser vi velkommen."

Borgmester Jan Petersen har derudover på et offentligt webinar orienteret om, at kommunen aktuelt overvejer en hel byge af investeringer på foreløbig 10 mill. kr. til understøttelse af erhvervslivet på grund af coronakrisen.

Køb og støt lokalt

Johnny Kjærgaard peger også på, at det er afgørende vigtigt, at vi rykker tættere sammen om end på afstand.

"Der er ingen af os, der kan overskue de endelige konsekvenser af den alvorlige situation mange virksomheder er i, men der er næppe tvivl om, at en del forretningsdrivende er lukningstruede. Derfor er det særlig vigtigt, at alle tænker sig om en ekstra gang, og bevidst handler lokalt."

Her tænker formanden både på de lokale butikker, men også på foreningens egne medlemsvirksomheder. "Brug vores netværk til at finde en lokal leverandør, så vi samlet set kommer så helskindet gennem krisen som muligt."

Øget dialog og samarbejde

Det er baggrunden for, at bestyrelsen i Erhverv Grenaa har taget initiativ til tættere dialog og samarbejde med detailhandelsfællesskabet Handel Grenaa.

"Vi er sikre på, at vi ved at hjælpe hinanden og arbejde tættere sammen, i fællesskab kan skabe nye initiativer, som på sigt, kan styrke både virksomheder og butikker."

Foreningen er også i løbende dialog med kommunen som også opfordres til at bruge dens etablerede netværk til både at løse konkrete opgaver og finde nye løsninger på de udfordringer, krisen frembringer. Bestyrelsen har sendt en række idéer og forslag til kommunen om, hvordan den kan støtte det lokale erhvervsliv, og en del af dem er allerede blevet implementeret.

"At vores medlemmer er klar og står til rådighed, er det initiativ SmartPart Production som Ole Kjær og Claus Hyldahl står i spidsen for, et godt vidnesbyrd om," uddyber Johnny Kjærgaard.

3D-printer-virksomheden har startet en produktion af visirer, der på grund af sponsorer og gratis printertid kan leveres til Norddjurs Kommune uden beregning.

Publiceret 03 April 2020 12:28