Illustration: Vejdirektoratet

Debat: Djursland skal være udgangspunkt for en fast Kattegatforbindelse

Af
Peder Svenstrup

Grenaa

DEBAT Udgangspunktet for en fast Kattegat-forbindelsen bør blive det lille udskibningssted Glatved på Djursland. Samtidig kan etableres den store jyske container-, gods og færgehavn i et samarbejde mellem Grenaa Havn og Aarhus Havn.

For Aarhus vil det betyde mange fordele. Dels kan man udvikle sit nuværende havneprojekt med mere plads langs kaj-arealerne til beboelse- og kontorbyggeri, og dels spare et par milliarder kroner til etableringen af den Marselis-tunnel, som skal lede tung trafik gennem Aarhus til havneområdet. Samtidig spares store mængder af CO2-udslip fra de store skibes sejlads fra Kattegat gennem Aarhus-bugten til og fra den nuværende havn.

Ved at samle den faste Kattegat-forbindelse med en erhvervshavn med stor dybde, vil fordelingen af gods rundt i Danmark få en central beliggenhed med fine transportmuligheder både for lastvogne og godstog.

Glatved har gennem årtier være udgangspunkt for ral-eksport. I dag er nærmeste nabo affaldsselskabet Reno Djurs' deponeringsplads. Der er meget lidt bebyggelse i område, så uden de helt store problemer vil motorvejen og togtransporten til og fra Kattegat-forbindelsen og den nye havn, kunne anlægges.

Den nye motorvejsforbindelse og banen vil samtidig komme til at gå lige forbi lufthavnen i Tirstrup, som derved også vil kunne få direkte glæde af de kommende trafik-investeringer.

Set med jyske øjne vil en ny og meget tiltrængt bro over Randers Fjord kunne anlægges øst for Randers by, med direkte forbindelse til den nye motorvej på Djursland. Det vil betyde en direkte adgang til Kattegat-forbindelsen. Det vil samtidig give en betydelig lettelse af de store trafikproblemer, der dagligt er i Randers by.

Kattegat-forbindelsen fra Glatved vil på Sjælland naturligt ramme Sjællands Odde. Og her er der også god grund til at tænke i nye baner. En motorvejs-forbindelse fra Odden, bør via en ny bro føres over Rørvig-Hundested. Det vil aflaste de nuværende problemer på Holbæk/Roskilde-motorvejen. Turen via Rørvig-Hundested-broen med en ny motorvejsforbindelse mod København, vil betyde færre kilometers kørsel, og være med til at aflaste de ofte opstående trafikproblemer i det nordsjællandske.

En jernbane via Kattegat-forbindelsen behøver ikke at skulle betjene de mange småbyer på Djursland. Den bør alene være en direkte tog-forbindelse fra Aarhus H via en nyanlagt station i lufthavnen i Tirstrup til de største sjællandske byer, hvorfra der allerede er gode sporanlæg til København.

Publiceret 03 April 2020 08:30