Debat: Styrket fokus på de unges uddannelse

Af
Else Søjmark (S),

Formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Norddjurs Kommune

DEBAT De unges uddannelsesparathed og uddannelse var på dagsordenen på seneste møde i Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) og inden da i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

”Kvalitetsrapporten på skoleområdet”, hvor også regeringens målsætning om ungdomsuddannelse indgår, var desuden på kommunalbestyrelsens dagsorden 17. marts.

Målsætningen for ungdomsuddannelse blev todelt i 2017. Målet blev, at 90 procent af de 25 årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse og at der skal ske en halvvering af andelen af de unge op til 25 år, der ikke har tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Alle unge i 8. og 9. klasse uddannelsesparathedsvurderes.

Vurderingen viser, at vi i Norddjurs har mange ikke uddannelsesparate elever og samtidig mange unge, der ikke kommer i gang med/gennemfører en ungdomsuddannelse.

I aldersgruppen 20-24 år har 58 procent af de 1875 unge gennemført en ungdomsuddannelse og 17 procent er i gang. Sidste 25 procent er hverken i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. En del af disse vil dog være i beskæftigelse.

Vi skal styrke vores fokus på alle unges vej til uddannelse og job, så flere unge i Norddjurs gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i job. Den sammenhængende ungeindsats, som var del af budget 2019, har en vigtig opgave med at understøtte dette.

Jeg glæder mig derfor også til den planlagte dialog mellem Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget om, hvordan vi sammen kan styrke de unges muligheder for uddannelse og job.

17. oktober 2017 blev der indgået en politisk aftale om bedre veje til uddannelse og job. Baggrunden var/er at for mange unge under 25 år ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i uddannelse og job. Og at særligt unge der ikke kommer i gang umiddelbart efter grundskolen har sværere ved senere i livet at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Publiceret 02 April 2020 12:29