Mads Nikolajsen, SF, Formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Mads Nikolajsen, SF, Formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Debat: Alle vinder på en stærk folkeskole

Af
På vegne af SF i Norddjurs:

Jytte Schmidt, formand

Birgit Årsnes, dirigent.

Aleksander Myrhøj og Mads Nikolajsen. SF i Norddjurs Kommunalbestyrelse.

SF kan ikke acceptere, at kassebeholdningen stiger langt op over målsætningen, mens skolerne mister gode lærere og pædagoger.

SF ønsker en faglig stærk folkeskole med fokus på trivsel hos elever og skolens medarbejdere.

Med udgangspunkt i den fælles skolepolitik ønsker SF at give de enkelte skoler mulighed for at udvikle sig. Folkeskolen er fællesskabets skole.

For at løfte opgaven i Norddjurs Kommune arbejder SF for:

Økonomi til gode arbejdsvilkår for medarbejderne dvs.

Tid til at tilgodese de enkelte elevers behov

Tid til forberedelse

Tid til vejledningsopgaver

Tid til efteruddannelse

Økonomi til inklusionsopgaven

SF arbejder med sine to mandater og formandsposten i børne- og ungdomsudvalget for den bedst mulige skole til hver en tid og i enhver budgetsituation.

Nu er dokumentationen fra vore skolebestyrelser og ansatte klar: Der er for få ressourcer til den standard, der skal til. Der er en evig diskussion om struktur. Der skal være ressourcer nok til den struktur, der er besluttet.

Først og fremmest er det nødvendigt at tilbagerulle besparelser på specialundervisning og at sikre ressourcer til at styrke inklusion i almentilbuddet.

Derfor vil SF genåbne skolebudget 2020 nu i foråret, så Norddjurs lever op til budgetaftalens løfter om ”flerårig helhedsplan med de ansatte”, og ”hermed undgår folkeskolen yderligere besparelser ud over mængdereguleringer”.

SF opfordrer alle partier til at samles om genrejsning af folkeskolen i Norddjurs.

Vi har dygtige, ny-dannede bestyrelser. Vi har personale og ledere, der knokler for gode skoler. Vi har Danmarks bedste skoletjeneste, vi har gode børnebyer, byskoler og overbygningsskoler, med den røde tråd til børnehaver og til en mangfoldighed af ungdomsuddannelser.

Nu skal vi give dem det nødvendige grundlag at drive skole på.

Publiceret 21 March 2020 10:53