Kirkerne i Norddjurs er gået sammen med Gammel Estrup om et nyt projekt. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Kirkerne i Norddjurs er gået sammen med Gammel Estrup om et nyt projekt. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Gud blandt godtfolk og grever

Gammel Estrup - Danmarks Herregårdsmuseum og kirkerne i Norddjurs lancerer et nyt kulturhistorisk projekt for børn og unge i konfirmationsalderen

Gammel estrup Gammel Estrup har modtaget støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond til projektet 'Gud blandt godtfolk og grever', hvor ideer fra museets kulturhistoriske formidling flyttes ud i kirkerne i Norddjurs.

Målet er at etablere samarbejde mellem kirke og museum og sikre kulturhistorisk formidling til unge i konfirmationsalderen. Projektet, der forløber i 2020, er et samarbejde mellem Norddjurs Provsti, Norddjurs Kommune og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

"Projektet trækker på museets succesrige erfaringer og ressourcer i forbindelse med formidlingsoplevelser rettet imod kommunens unge. Formidlingstiltagene oprettes for relevante, udvalgte kirker i Norddjurs provsti og baserer sig på eksisterende museale formidlingsarrangementer. De nye tilbud til de unge består blandt andet af kirkehistoriske læringsfestivaler, aftenarrangementer med fokus på tro og overtro og kulturhistorisk læring og formidling igennem direkte kildearbejde med 'Escape Room'-inspirerede problematikker og koncepter," forklarer museumsformidler Anders Sinding, der er tovholder på projektet.

'Gud blandt godtfolk og grever' udvikles i foråret, og de første arrangementer løber af stablen i efteråret 2020. I kirkerne glæder man sig til den øgede aktivitet for børn og unge:

"Det er et spændende projekt. Jeg er ny her på egnen og glæder mig til at træde ind i det eksisterende samarbejde med Gammel Estrup. At kende sin historie bidrager til at forstå sig selv og derfor er det dejligt at være med til at formidle historie for kommunens børn og unge. På Gammel Estrup er der stærke kompetencer og gode erfaringer i forhold til at lave nogle nytænkende og spændende arrangementer for de unge," fortæller sognepræst i Auning Lise Edelberg Andersen.

mj

Publiceret 20 March 2020 11:21