Auning bliver udvidet mod øst i det nye boligområde. I første omgang er det delområde 2, der byggemodnes så nye grundejere kan begynde at bygge i starten af 2021. Grafik: Norddjurs Kommune

Auning bliver udvidet mod øst i det nye boligområde. I første omgang er det delområde 2, der byggemodnes så nye grundejere kan begynde at bygge i starten af 2021. Grafik: Norddjurs Kommune

Nyt stort boligområde begynder at tage form

Efterspørgsel og manglende udbud har fremskyndet arbejdet med at udvide Auning

Af
Simon Carlson

Auning Norddjurs Kommune har for længst udpeget Auning som håbet i bestræbelserne på at tiltrække nye borgere til kommunen, og i sidste uge satte kommunalbestyrelsen gang i byggemodningen af endnu et kommende boligområde i byen.

Området bliver en udbygning af byen i østlig retning indrammet af Grenåvej, Lyngroden og Dyrbyvej.

I 2018 vedtog kommunalbestyrelsen den lokalplan, der gør det muligt at etablere tæt-lav bebyggelse i det store området, som er delt ind i tre delområder. Det er delområde 2, som kommunalbestyrelsen nu har besluttet at igangsætte byggemodningen af, og det giver plads til op til 28 nye boliger.

Udbud og efterspørgsel

Da kalenderen rundede 1. januar var projektet imidlertid ikke at finde i kommunens anlægsoversigt, og i budgettet er der således ikke afsat penge til udgifterne på 6,9 millioner kroner, som byggemodningen forventes at løbe op i. Det er efterspørgslen efter boliger i Auning, der har fremskyndet processen, forklarer formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Meilvang (LA).

"Jeg synes jo, det er en god historie, at vi har fået mange henvendelser fra folk, der gerne vil købe hus i Auning. Vi har kun en grund tilbage i et andet udstykningsområde, så det er på baggrund af efterspørgslen og det manglende udbud, vi har fremskyndet processen," lyder det fra Jens Meilvang.

Det betyder imidlertid også, at der skal gøres plads til de 6,9 millioner i kommunens budget. Efter de senere års økonomiske kamp i Norddjurs Kommune blev politikerne sidste år enige om, at kommunens indtægter frem over skal være realiseret, inden der bruges tilsvarende beløb fra kommunekassen. For at byggemodningen kan igangsættes må der derfor findes andre løsninger for at overholde den økonomiske politik.

I gang før sommer

Kommunalbestyrelsen blev derfor i sidste uge enige om, at en betingelse i udbuddet er, at 40 procent af udgifterne i forbindelse med anlægsarbejdet først betales til den valgte entreprenør til næste år. Det efterlader omkring 4,1 millioner kroner. De finansieres gennem en byggemodningspulje på to millioner kroner, et restbeløb afsat til arealerhvervelse på 375.000 kroner og et forventet salg af sommerhusgrunde på omkring to millioner kroner.

Opstarten af byggemodningen er dog ikke betinget af, at Norddjurs Kommune får solgt sommerhusgrundene. De to millioner kroner bliver således en tilføjelse til en allerede eksisterende jordforsynings- og anlægspulje i kommunens investeringsoversigt for 2020.

De resterende godt 2,7 millioner kroner, som først udbetales til den valgte entreprenør i 2021, indarbejdes efterfølgende i forhandlingerne om næste års budget til efteråret.

Den forudgående proces betyder i følge teknik- og miljøudvalgsformand Jens Meilvang, at udstykningen af det nye boligområde bliver udarbejdet inden for kort tid. Potentielle boligkøbere kan efter planen allerede reservere en udstykning før sommerferien.

Anlægsarbejdet i forbindelse med byggemodningen kan igangsættes i august i år, hvilket betyder, at nye grundejere kan begynde boligbyggeriet i løbet af første kvartal i næste år.

Publiceret 28 February 2020 11:30