Budgettet på skoleområdet i Norddjurs skal genåbnes, mener læserbrevsskribenten.

Budgettet på skoleområdet i Norddjurs skal genåbnes, mener læserbrevsskribenten. Foto: Morten Langkilde, Ritzau Scanpix

Debat: F..... I med vores folkeskole?

Af
Malene Lange Kristiansen

Åstrupparken 78, Grenaa

DEBAT ”Fucker du med mit grundvand?” Spørger Bodil Jørgensen i reklamen. Samme vending burde enhver borger i Norddjurs ty til, når det gælder kommunens folkeskoler og dagtilbud. For uanset hvilket metalbryllup, man har fejret eller har udsigt til, berører de nuværende nedskæringer på børneområdet alle kommunens borgere.

Især husejere, der venter på, at nye børnefamilier skal overtage villaen, så friværdien kan omsættes til en muligvis mere lukrativ bolig, skal være vågne nu. For med det nyeste udspil på børne- og unge-området går nye boligkøbende børnefamilier langt uden om Norddjurs Kommune.

Vi er gode til turismen, og feriegæster lægger nemme penge i kommunekassen. Men turisterne bosætter sig ikke, og tilflytningen til kommunen går nedad. Flere borgere kræver ydelser fra den kommunale pengekasse, men de ”gode” skatteborgere er færre og med det miserable skoletilbud, der stilles i udsigt brandes Norddjurs Kommune desværre i yderligere meget negativ retning.

Som arbejdsdygtig bosat i Norddjurs kører den ene eller begge ægtefæller ofte i retning af Aarhus eller Randers for at kunne få et fuldtidsjob. Dette efterlader børnene til kommunale pasnings- og skoletilbud, og det er altafgørende for udearbejdende forældre, at kvaliteten som minimum lever op til gældende love og regler. Og her er det, at filmen knækker helt og aldeles for skoletilbuddet i Norddjurs Kommune.

Med det nyeste budgetudspil er det simpelthen ikke muligt at levere lovpligtigt indhold i folkeskolerne. Børnene tilbydes en skolegang med et undervisningstimetal i ALLE fag på et absolut minimum af, hvad loven tillader. Lærere fyres og pausetiden på den lange skoledag øges, fordi der er bedre økonomi i at lade en lærer have tilsyn med 200 elever fremfor at undervise 25. Færre lærere og flere elever i hver klasse medfører selvsagt et ringere tilbud til den enkelte. Tilmed nedlægges specialtilbud og undervisning i modtagerklasser, hvilket betyder, at inklusionsopgaven i almenskoledelen bliver aldeles omfattende og umulig at løse inden for folkeskolelovens og servicelovens rammer.

Med et højere og mere krævende antal konfrontationstimer og mindre tid til at løse andre og flere arbejdsopgaver følger sygemeldinger i personalegruppen og personaleflugt fra kommunens folkeskoler. Græsset ER grønnere i andre kommuner, og personalet er ansat og ikke indsat. I stedet for faglært personale indsættes fx gymnasieelever til at varetage undervisningen, hvilket selvsagt medfører yderligere kvalitetsforringelser i de få undervisningstimer, der er tilbage. Den onde spiral er til at få øje på.

Børnefamilier kender om nogen i dag konkurrencevilkårene på arbejdsmarkedet og flytter helt sikkert ikke til en kommune, der stiller deres børn ringere vilkår for at klare sig i konkurrencen.

Norddjurs Kommune brander sig især på natur og kultur - det mentale frirum. Men det økonomiske frirum udebliver så længe tilflytterne skræmmes væk af katastrofale vilkår i folkeskoler og pasningstilbud.

Tåbelige politiske beslutninger efterlader brugerne et usselt skole- og dagtilbud samt stavnsbundne borgere i usælgelig ejendom.

Budgettet skal genåbnes, og skolerne skal tilføres langt flere penge end de 2 mio. det koster at fyre folk.

Alt andet er uværdigt for os borgere i Norddjurs Kommune.

Publiceret 21 February 2020 15:40