Debat: Fælles om folkeskolen

Af
Mads Nikolajsen

Formand for børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs, (SF)

DEBAT Forleden samledes alle partier i Norddjurs i sager for vore folkeskoler: Vi har i fællesskab tildelt folkeskolen 3,6 fortjente millioner/år. To millioner fra budgetreserve til at styrke de fire Søren Kanne skoler, som har merudgifter de ikke har ansvaret for. 1,6 million til område Midt og Nord til at fastholde deres inklusionsindsats.

Desuden vedtoges en omfordeling til gavn for alle Norddjurs overbygningselever.

Vi ser at især i 7.-9. klasse henvises en større andel elever til specialtilbud end i de yngre klasser. Det ses også i Danmark under ét. Skoleverdenen peger på udskolingens øgede faglige fokus, de faglige præstationer, højere abstraktionsgrad og nye og anderledes udfordringer for netop de ældste elever. Både Søren Kanne overbygningsskolen på Søndre og Auning skole er i gang med spændende indsatser, for at give de meget forskellige elever den skolegang, der udvikler dem bedst.

Derfor får vi nu en fordeling, der tager forskellene i betragtning. Omfordeling er svær. Derfor tak for klare høringssvar: Fra handicaprådet, der anerkender omfordelingen, men stiller spørgsmål til en socio-økonomisk model vi bruger. Og fra skolebestyrelser. Det er godt at læse hvordan skolerne anerkender hinanden. Også i en situation hvor der overføres fra den ene til den anden. Bestyrelser, personale og ledere er fri for at tale andre ned.

De skoler, som i forslaget skal betale omfordelingen slog alarm. De kan ikke afgive så mange midler. De har gode erfaringer med en tidlig indsats de første skoleår. Som gør at flere børn kan blive i almenskolens fællesskab med en vis støtte.

Vi anerkender at tidlig indsats er bedst. Men det kan ikke afværge segregering i de ældste klasser.

Vi er opmærksomme på, at fuld omfordeling ikke er holdbar for område Midt og Nord. Den tidlige og vellykkede indsats skal kunne fortsætte. Det er ikke realistisk samlet at spare så meget på specialundervisning – i hvert fald ikke uden at styrke almen tilbuddet.

Derfor valgte kommunalbestyrelsen at bruge de ekstra finanslovsmidler for 2020 til næsten fuld kompensation til Børneby Nord (og Midt) for omlægningen i år. Og så må vi anerkende at vi har en opgave foran os for næste år. Heldigvis er det aftalt at prioritere skoleområdet i forbindelse med budget 2021, og seneste finanslov giver også et løft de næste år frem.

Det er mit håb, at vi får flere afgørelser med fælles forslag for folkeskolen.

Publiceret 21 February 2020 15:45