Niels Basballe mener, det er slut med nye vindmøller på land i Norddjurs Kommune.

Niels Basballe mener, det er slut med nye vindmøller på land i Norddjurs Kommune. Foto: Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix

Debat: Er det slut med vindmøller på land i Norddjurs?

Af
Niels Basballe, S

Næstformand i Miljø og Teknik i Norddjurs

DEBAT Da mange af Norddjurs vindmøller er ved at være nedslidte, er det ikke muligt at genopføre dem med de nuværende højder, da de er gledet ud af produktion. De udtjente møller ligger på cirka 90 meter i højden. Siemens og Vestas bygger ikke denne type møller længere, de er gået op i højden fra 150 – 180 meter.

Og som møllerne er placeret i dag, kan man ikke gå yderligere over de cirka 90 meter. Den sidste mulighed, vi i Norddjurs Kommune har for at stille op til 180 meter høje møller var i Hollandsbjerg. Dette er det sidste af i alt seks udpegede placeringer, som Norddjurs Kommune har besluttet sig for at undersøge.

Da kommunalbestyrelsen har sagt nej til at igangsætte dette projekt, er mulighederne nu udtømte.

Jeg forstår ikke producenterne ikke genoptager produktionen af møller på de højder, der nu er i kommunen. Jeg ved godt, det er tilskudsordninger, der vægter højt. Men man kunne jo producere dem med salg for øjemed. Så kan køberne jo fortsat hente en fortjeneste, samtidig med at vi stadig kan reducere CO2-udslippet.

Nye møller larmer mindre end dem som står der i dag.

Men det tyder på at vi skal satse mere på havvind. Klimaminister Dan Jørgensen og formand for klima – energi-, og forsynings udvalget Ida Auken har sammen haft et indlæg i JP med overskriften ”Havvind. Nøglen til den grønne omstilling”.

De skriver her: ”Potentialet for havvind er enormt. Alene i Europa kan havvind dække det samlede strømbehov 0tte gange. Derfor tages det første konkrete skridt, og igangsætter et projekt med en vind-ø på minimum 10 gigawatt."

Havvind kan blive den største energiressource i Europa, og helt afgørende for, at EU kan nå målene om klimaneutralitet i 2050.

Visionen for etablering af havvind-øer, udbygning af havvind, og satsning på nye teknologier omfattende lagring af strøm, kan bidrage afgørende til omstilling af det danske samfund.

Norddjurs Kommune har stadig mulighed for at bidrage til CO2-nedsættelse, idet vi har fået flere henvendelser om opstilling af solceller, det er enorme områder, som bestemt også kan hæmme landskaber. Her skal disse kæmpe anlæg etableres så skånsomst som muligt, så ingen føler sig indeklemt.

For mig at se skal vi fremadrettet satse på solcelle anlæg samt havvindmølle-parker.

Publiceret 14 February 2020 12:31