Debat: Udligning kan give ny kurs for Norddjurs

Af
SF-Norddjurs og SF´s kommunalgruppe

Jytte Schmidt, formand, Aleksander Myrhøj og Mads Nikolajsen

DEBAT SF i Norddjurs og SF-gruppen i kommunalbestyrelsen hilser regeringens forslag til udligningsreform velkommen. Kriterierne for omfordeling vil give et Danmark med mere lige vilkår mellem kommunerne og for Norddjurs.

Når en ny udligningsordning er vedtaget skal vi videre med at genoprette og med at sætte en ny kurs for Norddjurs. En forøget udligning skal igen give ældre- og plejeområdet en normering området fortjener. En bedre udligning skal muliggøre at vi investerer i vore børn og unge, og i Norddjurs udvikling for grønne jobs. Herunder:

- Opnormering af vore daginstitutioner, så vi hurtigt får indført minimumsnormering.

- Flere ressourcer til folkeskolen, især til inklusionsopgaven for at give den bedste skole for alle børn.

- klimainvesteringer, herunder energioptimering i de kommunale bygninger, forstærket indsats mod oversvømmelser samt en øget grøn erhvervspolitisk indsats.

Alt sammen investeringer, som er gode i sig selv. Men samtidig giver mulighed for at vende udviklingen.

Samtidig skal vi være opmærksomme på, at klimaomstilling slet ikke indgår i udligningen. Norddjurs har igangsat en række vigtige initiativer for klimaet med budget 2020. Men helt store investeringer til sikring af Allingåbro, fjordområder og Grenaa by og havn for havvandsstigninger kræver en koordineret indsats i Danmark, hvor også staten går aktivt ind med finansiering.

Nu skal vi lige selvfølgelig kende den endelige udligningsordning (forhåbentlig inden sommer) før vi benytter de muligheder den giver. Det skylder vi borgere og ansatte. De har klaret Norddjurs igennem en hård omstilling, der fortjener stor respekt. De er Norddjurs stærkeste ressource, helt uanset udligning og regneark.

Indtil da skal vi have det bedste ud af:

Den beskedne opnormering, der ER udmøntet på plejecentrene, de 3,6 mio ekstra, der tilføres folkeskolen, og den opnormering af daginstitutioner, som vi allerede har fået mulighed for.

Publiceret 10 February 2020 14:53