Borgmester Jan Petersen brugte et båthorn, da omfartsvejen nord om Grenaa blev fejret - men de juridiske detaljer er endnu ikke endeligt afklaret.

Borgmester Jan Petersen brugte et båthorn, da omfartsvejen nord om Grenaa blev fejret - men de juridiske detaljer er endnu ikke endeligt afklaret. Foto: Søren Andersen

Debat: Bech-Bruun scorer fortsat kassen på Norddjurs

Af
Henrik Holmsted Pedersen

Robstrupvej 21, Grenaa

DEBAT Her er nyt til føljetonen om den eksproprierede gård - en gård som Norddjurs Kommune, helt uden at ryste på hænderne, totaleksproprierede i forbindelse med etablering af omfartsvejen nord om Grenaa.

Vi var flere der dengang undrede os over, at blot fordi man skulle bruge et lille stykke af gårdens landbrugsjord, ja så gennemførte Norddjurs en totalekspropriering af hele gården inklusiv al landbrugsjord.

Overtaksations-kommissionen, hvor sagen til sidst endte på grund af en tvist om erstatningens størrelse, underkendte naturligvis aftalen og hjemsendte sagen til de stridende parter. I mellemtiden havde Norddjurs nået at udbetale adskillige millioner for den første ekspropriering til ejeren af gården. Altså er der nu gået total selvskabt kaos i en ellers simpel sag!

Sagen er nu berammet hos Vestre Landsret som 1. instans, landsretten forventes at beramme første retsmøde i sagen, når Overtaksationskommissionen har truffet en kendelse i forbindelse med, at de holder forretning 4. maj i år.

Herefter kan der gå to til tre måneder før de sender deres skriftlige kendelse, og med ventetider hos Landsrettet kan vi således nok komme et godt stykke ind i år 2021 før sagen kommer for domstolen.

Og alt imens scorer Bech-Bruun advokatfirmaet fra Aarhus kassen på den selvskabte kaotiske situation. Indtil videre, og kun fra tiden efter at eksproprieringen blev kendt ugyldig og frem til i dag, har Bech-Bruun faktureret Norddjurs for 1,1 mio kr. og sagen er end ikke nået domstolenes retssale endnu.....det løber fuldstændigt løbsk det her!

Tæller man udgifter med fra embedsmændenes tidsforbrug, ligger vi allerede et godt stykke på den anden side af 2 mio kr. i unødvendige omkostninger

Og hvad kan vi så lære af endnu en træls sag for Norddjurs? Efter min opfattelse burde man anvende lokale advokat-virksomheder, eller endnu bedre, om Norddjurs etablerede sin egen juridiske afdeling og med egne advokater. Norddjurs har mange sager kørende, fordi man hele tiden skal prøve systemerne af til den yderste grænse, som i tilfældet her, og i sagen om det ulovlige madsamarbejde med Randers Kommune.

I øvrigt er Norddjurs gået hen og blevet så god en kunde hos Bech-Bruun, at advokatfirmaet nu giver Norddjurs 15% i rabat....

Publiceret 07 February 2020 13:29