Bjørn Johansen er formand for skolebestyrelsen for Søren Kanne Skolen - og havde held til at råbe politikerne op.

Bjørn Johansen er formand for skolebestyrelsen for Søren Kanne Skolen - og havde held til at råbe politikerne op. Foto: Søren Andersen

Politikerne har fundet flere penge til skolerne

Skolebestyrelse har truet med at gå af - så blev der lyttet til dem

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Politikerne i Norddjurs har lyttet til protesterne og kommer nu skoleområdet i møde.

Kommunens største skole, Søren Kanne Skolen, meldte forleden i et brev til forældrene ud, at i alt 28,5 fuldtidsstillinger var i fare for at forsvinde i 2020-budgettet - 14 lærerstillinger på almen-området, 6,5 lærerstillinger på den almindelig specialundervisning og otte stillinger i SFO.

I en fælles henvendelse fra bestyrelsesformand Bjørn Johansen og skoleleder Jakob Hørlyk forsøgte man via forældrehenvendelsen at råbe politikerne op - og det lykkedes.

"Hvis dette ikke får den nødvendige effekt, vil bestyrelsen indkalde til et informationsmøde for jer forældre. Bestyrelsen vil ikke godkende skolen budget, og man vil træde tilbage som bestyrelse," hed det i brevet.

Her fortæller man, skolens økonomiske problemer blandt andet har baggrund i lukningen af overbygningen på Ørum Skole og lukningen af Mølleskolen. Det har givet et fald i elevtallet - og det medfører økonomiske konsekvenser.

På kant med loven

Det betyder, at skoletilbuddet efter sommerferien vil blive meget skrabet og på kant med folkeskoleloven, står der i brevet.

Onsdag blev der så holdt møde mellem repræsentanter for skolen og lokale politikere.

"Det var et godt og konstruktivt møde. Vi er enige om, at vi sammen skal finde en løsning. Og det er flere midler her og nu, så vi kan rulle så mange fyringer tilbage som muligt. Skolebestyrelsen har møde igen 18. februar, hvorefter vi tager den endelige beslutning i forhold til den udmelding vi tidligere er kommet med," fortalte skolebestyrelsesformand Bjørn Johansen efter mødet.

Torsdag eftermiddag var han til et nyt møde - denne gang med det samlede Børne- og Ungdomsudvalg. Og efter dette møde er der meldt ud fra politisk hold, at der skal ske forbedringer.

Det er aftalt

På baggrund af en aftale, der er indgået mellem forligspartierne bag budget 2020 (A, V, DF, SF og EL), har et enigt børne- og ungdomsudvalg besluttet at indstille til kommunalbestyrelsens møde i februar:

At der tildeles 2,0 mio. kr. ekstra i 2020 til Søren Kanne Skolen.

At der foretages en omfordeling af midlerne på specialundervisningsområdet. Herved sikres en mere retvisende fordeling, der tager højde for, at overbygningsskolerne – Auning Skole og Søren Kanne Skolen i Grenaa – har en større andel af specialundervisningselever end i Børneby Nord og Børneby Midt.

At omfordelingen har virkning fra starten af det nye skoleår 2020/21.

At de afsatte finanslovsmidler til løft af folkeskolen på 1,65 mio. kr. i 2020 anvendes til at understøtte den omstillingsproces, som Børneby Nord og Børneby Midt skal gennemføre i 2020.

Det medfører, at folkeskoleområdet samlet styrkes med i alt 3,65 mio. kr. i 2020. Herved vil det være muligt at fastholde flere medarbejdere på området i 2020.

Forligskredsen bag budget 2020 har samtidig aftalt at mødes i maj 2020, når skolernes situation for 2021 i forhold til mængderegulering mv. er kendt og vurderet.

Endelig har forligspartierne aftalt at prioritere skoleområdet i forbindelse med budget 2021, hvilket konkret skal aftales i budgetforhandlingerne. Det skal herunder drøftes, hvorledes finansieringen af de 2,0 mio. kr. ekstra til Søren Kanne Skolen skal tilvejebringes i årene fremover.

Udvalgsindstillingen er enstemmig, og alle forligspartier bag budget 2020-aftalen er repræsenteret i børne- og ungdomsudvalget, så den forventes også at holde i kommunalbestyrelsen.

Publiceret 24 January 2020 12:12