Trafiktællinger viser fremgang for Aarhus Letbane på strækningen mod Grenaa. Der er nu flere passagerer med, end der var med på Grenaabanen i DSB-tiden.

Trafiktællinger viser fremgang for Aarhus Letbane på strækningen mod Grenaa. Der er nu flere passagerer med, end der var med på Grenaabanen i DSB-tiden. Foto: Søren Andersen

Nu går det den rette vej for letbanen

Trafiktællinger viser fremgang på strækningen til Grenaa

Af
Søren Andersen

GRENAA Det hjælper når toget går til tiden - også letbanetoget.

Mere stabil drift og en samlet rettidighed på hele strækningen i december på 98,1 procent har medført kundefremgang på Letbanens strækning mellem Aarhus H og Grenaa. På en gennemsnitlig hverdag rejser der cirka 18.500 kunder på den samlede strækning. Mens passagertallet for L2 mod Odder og indre strækning Aarhus-Lystrup ligger nogenlunde stabilt gennem efterårsmånederne, er der i fjerde kvartal registreret en betydelig vækst på L1 mod Grenaa.

Her har 4.600 kunder rejst med Letbanen mod Grenaa på en hverdag. Til sammenligning rejste der 3.700 kunder i tredje kvartal. Sammenligner man med passagertal fra 2016, hvor DSB kørte Desirotoget på Grenaabanen er passagertallet steget med 600 kunder på en hverdag.

Midttrafik glæder sig over kundefremgangen og forventer stigende passagertal i 2020 på den samlede strækning.

Ole Sørensen, planchef ved Midttrafik siger: "Vi er glade for at mere stabil drift og bedre rettidighed får flere kunder til at tage Letbanen. Med den nuværende udvikling i passagertal, forventer vi mellem 5,2-5,5 mio. passagerer i 2020."

Det samlede passagertal for 2019 er opgjort til 4,45 mio. I fjerde kvartal, hvor der både er efterårsferie og juleferie, var det samlede passagertal cirka 1,36 mio. mod cirka 1,2 mio. i tredje kvartal.

Tidligere prognoser på 9 mio. årlige letbanerejser var blandt andet baseret på en mere omfattende afkortning af busruter til letbanen og en byudvikling i Lisbjerg, Nye og Skejby som ikke er realiseret endnu.

Publiceret 24 January 2020 14:14