Debat: Vi opnormerer i daginstitutionerne

Af
Mads Nikolajsen, SF

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune

DEBAT Finanslovens vedtagelser om minimumsnormeringer forventes at give Norddjurs kommune godt 2,6 mio. Sammen med forældreandelen på 25% er det ca 3½ mio til bedre normering.

Vi har måttet vente på nogle udmeldinger fra staten og selve loven om minimumsnormering kommer først i næste folketingsår.

De foreløbige overvejelser i udvalg og i forligspartierne går i retning af at gennemføre denne opnormering fra 1. april.

Det er tidligst muligt, men det er også praktisk lige der. Fordi 1. april er skiftedag for alle de ældste børn i børnehaverne, der så starter i tidlig skolefritidsordning (SFO). Forældrebetalingen bliver uændret 25 %, så den forhøjes, så det svarer til opnormeringen. Det kan først ske fra 1/7, fordi det skal varsles tre måneder inden. Forvaltningen arbejder med de konkrete forslag, der skal udvalgsbehandles i februar og godkendes i kommunalbestyrelsen i marts.

Norddjurs Kommune får foruden finanslov 2020-midlerne også ekstra midler til daginstitutioner med udsatte børn på 0-2 år. Det er godt 2 millioner om året i tre år, og der er særlige bindinger på dem:

Den kommunale tildeling går til Stjernehuset, Glesborg Børnehave, Fjellerup børnehave, Bette Bo i Øster Alling og Nørager børnehave. De skal være udover den almindelige normering, og alle ansatte skal være uddannede pædagoger eller pædagogiske assistenter.

Vi diskuterer også, hvordan vi kan forøge andelen af uddannede pædagoger i vores daginstitutioner. Vi har mange gæve og dygtige pædagogmedhjælpere. Men i opnormeringen planlægger vi at ved ansættelser skal andelen af uddannede ansatte op. Det skal der være plads til i lønbudgettet.

På Djursland er der rigtig mange og forskellige institutioner og pædagogiske arbejdspladser. Vi vil gerne understøtte at flere tager disse uddannelser. Både unge og voksne, der har været på arbejdsmarkedet. Pædagogseminariets afdeling på Søndergade i Grenaa har topresultater på landsplan. Men vi vil også gerne have genoprettet et hold til uddannelse til pædagogisk assistent. Det kan man på SoSu skolen ved idrætscentret i Grenaa.

Vi må kæmpe for mange ting i kommunen. Samtidig med opnormering er der jo et faldende børnetal i Norddjurs. Det håber vi at få bremset op. Men det hører med i billedet, at antal stillinger i dagpasningen ville falde, hvis der ikke kom denne opnormering. Uanset dette: for det enkelte barn bliver der lidt flere hænder i institutionen i løbet af året.

Vejen til minimumsnormering tager nogle år, og vi venter med de langsigtede planer, til der er kommet nyt om dem fra Christiansborg. Men vi er opsat på at få de første opnormeringer på plads allerede i her i foråret.

Publiceret 24 January 2020 13:17