Villa Grenaa på Ramskovvej i Grenaa lever helt op til de nyeste certificeringen inden for bæredygtigt byggeri.

Villa Grenaa på Ramskovvej i Grenaa lever helt op til de nyeste certificeringen inden for bæredygtigt byggeri. Pressebillede

Villa Grenaa sætter ny standard for bæredygtighed

Verdens første hus med de nyeste certificeringer

Af
Søren Andersen

GRENAA Da de sidste nytårsraketter var samlet op, flyttede familien Friis Thaagaard ind i Villa Grenaa - et træhus på 135 kvadratmeter på Ramskovvej i det sydligste Grenaa, som fortæller en klar historie om det stigende fokus på bæredygtighed i byggeriet. Projektet er blevet intet mindre end verdens første villa, der er PEFC-certificeret, og er samtidigt Danmarks første DGNB-certificerede villa.

Da Louise og Dennis Friis Thaagaard i 2012 købte en grund i den sydlige del af Grenaa tæt på skov og strand, var kimen til deres store vision begyndt at spire. De ville bygge et bæredygtigt hus, der ikke blot var godt for klimaet og miljøet, men også var lækkert og sundt at bo i. Og det skulle kunne kopieres af alle andre. De ville med andre ord være en inspiration i udviklingen af bæredygtighed i byggeriet af privatboliger.

Familien ønskede at deres hus skulle certificeres på bæredygtighed, så det ikke blot var dem selv der hævdede at bæredygtigheden var i orden. Valget faldt på den skrappeste certificering indenfor bæredygtigt byggeri, nemlig den tyske standard DGNB, som nu er overtaget af EU og dermed Danmark. Der var blot ikke lavet en manual til privathuse – endnu.

Dernæst valgte familien sammen med hovedentreprenøren Jakobsen Huse fra Galten at lade huset certificere efter PEFC-standarden, som sikrer, at alt træ i huset stammer fra bæredygtige skovbrug.

En lang proces

Vejen mod målet blev noget længere, end familien havde forestillet sig. Der viste sig en del tekniske udfordringer med manglende udvalg af materialer, der kunne anvendes under certificeringerne. En del af den planlagte konstruktion måtte laves om, og økonomien gjorde, at der måtte ændres i planerne. De seneste to år har familien arbejdet ret intenst for at få projektet sat i søen, og der har været en del op- og nedture, da det flere gange så ud til at projektet ville skride så meget, at det ikke blev muligt at gennemføre. Men nu står villaen parat til indflytning.

Bygget med sponsorstøtte

At det har været muligt at gennemføre projektet skyldes til dels den lange række af virksomheder, der har valgt at indgå som sponsorer for Villa Grenaa. Alt fra rådgivning, tests, inventar og byggematerialer er blevet doneret og rabatteret fra knap 20 virksomheder. Alle sponsorer er blevet godkendt af bygherre ud fra deres fokus på bæredygtighed.

Villa Grenaa har en lang række bæredygtige tiltag, som tilsammen gør, at huset kan karakteriseres som en af verdens mest bæredygtige boliger – i hvert fald hvis man vurderer ud fra certificeringerne.

Huset har et meget lavt indhold af farlig kemi. Der er dermed et overordentligt sundt indeklima. De lerklinede vægge, vitaliseringen af alt drikkevand, fjernelse af (næsten) alt plast samt kontrol af samtlige malinger og fugemasser med videre gør, at det er et meget naturligt og sundt indeklima, familien kommer til at bo i.

Energiforbruget bliver minimalt og det stammer fra de med vilje utætte ventilationsvinduer og varmepumpen, der hele tiden sørger for at suge opvarmet luft ind gennem vinduerne. Energien herfra anvendes til at opvarme vandet i gulvvarmen samt det varme brugsvand.

Indtil videre stammer en del af elforbruget fra et mindre solcelleanlæg på taget. Planen er at udvide med et væsentligt større anlæg når det bliver rentabelt at anskaffe et brugt batteri til oplagring af strømmen. Familien kører Tesla og har dermed et stort forbrug af grøn strøm.

Vandforbruget bliver minimalt, da næsten alt vand fra brusere og badekarret bliver renset i et Hydraloop system, og genbrugt i toiletterne og vaskemaskinen. Desuden opsamles vand fra tagene til udendørs brug, som for eksempel havevanding.

Certificeringerne: Guld eller Platin?

Alt den nødvendige dokumentation til de to certificeringsordninger er indleveret, og nu afventer bygherre og hovedentreprenør den endelige dom. Det ser ud til at Villa Grenaa bliver verdens første PEFC-certificerede enfamilieshus. Og derudover har den som minimum points nok til at få en DGNB Guld certificering, og ligger godt til måske at gå helt til tops med en DGNB Platin certificering. Dette afgøres af de certificerende organer (Danish Green Building Council og PEFC Danmark) i de kommende uger og måneder.

Åbent hus

Der afholdes åbent hus for Villa Grenaa fredag 10. januar 2020 klokken 10-14 i huset på adressen Ramskovvej 18, Grenaa. Der vil være udstilling fra en del af de involverede aktører og sponsorer. Alle er velkomne.

Familien der skal bo i Villa Grenaa, består af Benjamin Falk Friis Thaagaard (11 år), Louise Friis Thaagaard (41 år), og Dennis Friis Thaagaard (50 år).

Benjamin går i 4. klasse på Rosmus Skole. Louise arbejder som sekretær hos en lokal kiropraktor, og Dennis ejer og leder Sustainor – et konsulentvirksomhed, der rådgiver større danske virksomheder i CSR og bæredygtighed.

Publiceret 23 January 2020 11:30

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.