Direktør Henrik Sørensen fra Det Danske Madhus fik til sidst ret i sin klage over madsamarbejdet mellem Randers og Norddjurs, da han gik til ministeriet.

Direktør Henrik Sørensen fra Det Danske Madhus fik til sidst ret i sin klage over madsamarbejdet mellem Randers og Norddjurs, da han gik til ministeriet. Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix

Føljeton om madaftale fortsætter: Chikane eller sund fornuft?

Henrik Holmsted Pedersen har henvendt sig til kommunalbestyrelsen for at blive klogere på den spegede sag om ældremad, som til sidst blev kendt ulovligt af ministerium

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Henrik Holmsted Pedersen, der er aktiv i Enhedslisten, har henvendt sig til den samlede kommunalbestyrelse i Norddjurs, fordi han gerne vil kende detaljerne bag det samarbejde, som kommunen har indgået med Randers Kommune om levering af mad til ældre fra Madservice Kronjylland. Og især, hvordan kommunen arbejder på at komme ud af den klemme, der opstod, da samarbejde blev kendt ulovligt af Social- og Indenrigsministeriet.

De to kommuner skal indenfor fire måneder opsige samarbejdsaftalen om madproduktion med det aftalte opsigelsesvarsel på 10 måneder. Det betyder, at aftalen skal være bragt til ophør senest 31. december 2020 eller inden for samme tidsfrist være lovliggjort.

Sagen var først i Klagenævnet for Udbud og derefter Ankestyrelsen, som begge sagde god for ordningen.

Gik til ministeriet

Det fik Henrik Sørensen fra Det Danske Madhus til at gå til Social- og Indenrigsministeriet, som altså nu har vurderet sagen til fordel for Det Danske Madhus, som gerne ville have budt på opgaven, men ikke fik mulighed for det, fordi det ønskede Norddjurs Kommune ikke.

Det Danske Madhus betragtede aftalen mellem de to kommuner som "opgavetyveri", idet virksomheden, der i forvejen fra syv afdelinger leverer ældremad til en række kommuner, stod klar til at varetage opgaven også for Norddjurs Kommune.

Opgaven, som Randers Kommune fik fingrene i, har en årlig værdi på cirka fem millioner kroner, hvoraf de ældre selv betaler størstedelen til Randers' kommunale køkken. Men ifølge Henrik Sørensen kunne Det Danske Madhus have leveret maden billigere.

Samfundsøkonomisk katastrofe

"Jeg var faktisk ret bekymret. Det kan jo blive en samfundsøkonomisk katastrofe, hvis kommunerne begynder at levere forskellige ydelser til hinanden uden at sende noget i udbud," har Henrik Sørensen sagt til Børsen og henviser til, at der pludselig også var andre kommuner, der begyndte at bruge den samme finte, da Ankestyrelsen havde godkendt modellen.

Grov chikane

"Jeg finder det er grov chikane af erhvervslivet i Norddjurs. Som borger i kommunen havde jeg den forventning, at sagen om det ulovlige kommunale samarbejde om madlevering omgående kom op i henholdsvis fagudvalg og kommunalbestyrelsen til fri drøftelse, men nej sådan skulle det ikke være. Borgmesteren bragte i stedet sagen op som en efterretnings/orienteringssag på et lukket møde, først flere uger efter afgørelsen fra ministeriet, og meddelte kort, at samarbejdet var blevet underkendt af ministeriet, og at Norddjurs var i kontakt med Randers Kommune i sagen for at løse problemet. Ingen af kommunalbestyrelsens medlemmer kom med bemærkninger," siger Henrik Holmsted Pedersen.

Under radaren

Han konstaterer i henvendelsen til lokalpolitikerne, at allerede få dage efter, at ministeriet havde underkendt aftalen, gik embedsmænd fra Norddjurs under den politiske radar, og begyndte at tilskrive den ulovlige samarbejdspartner Randers kommune om løsningsmuligheder.

"Altså helt uden om og bag politikerne. Jeg har anmodet om aktindsigt i sagen, og har også fået det delvis, men samme held har Det Danske Madhus, som har klaget over, at madopgaven aldrig kom i udbud, ikke haft. Madhusets advokatfirma møder efter min opfattelse ren chikane fra Norddjurs Kommunes advokat, som er Bech-Bruun fra Aarhus," fortæller Henrik Holmsted Pedersen.

"I den forbindelse undrer det mig, at i stedet for at imødekomme Det Danske Madhus i sagen om aktindsigt, at Norddjurs så i stedet vælger, at fodre et udenbys advokatfirma med mange tusinde kroner af skatteborgernes penge. Ligeledes at man lader et advokatfirma stå for kommunens aktlister/dokumentstyring. Hvem har bestilt, og hvem kommunikerer med Bech-Bruun under den politiske radar her i Norddjurs," spørger Henrik Holmsted Pedersen i sin henvendelse til den samlede kommunalbestyrelse.

Han mener, at i forbindelse med budgettet for 2020 aftalte forligspartierne, at man skulle se på udliciteringsmuligheder.

Hvor er de borgerlige?

"Hvor er de borgerlige partier henne i denne sag, retter de bare ind efter et ukontrollabelt politisk system? Som medlem af Enhedslisten i Norddjurs ser jeg personligt gerne mere indlicitering, og udvidet kommunalt samarbejde, men det skal saftsuseme gå ordentligt og hæderligt til, ikke det der "kratluskeri", som jeg finder der er i denne sag. Derfor vil jeg opfordre til, at man tager nogle åbne debatter i udvalgene, og efterfølgende på et kommunalbestyrelsesmøde hvor man lægger kortene på bordet, om Norddjurs ønsker mere indlicitering og mere samarbejde med andre kommuner om at løse opgaver. Og så vil jeg lige slutte af med at spørge politikerne i Norddjurs, om ikke det var meget bedre at få bedre service, bedre veje, bedre cykelstier i kommunen i stedet for at forgylde udenbys advokater med noget, som forvaltningen selv burde kunne klare," lyder spørgsmålet fra Henrik Holmsted Pedersen.

100.000 kr. til advokat

Hans aktindsigt fortæller, at der indtil videre er brugt 100.000 kroner på advokatbistand til Norddjurs Kommune. Og sammenligner det beløb med de penge, der er sparet ved at slukke for vandet i kommunale springvand.

"Et springvand koster årligt 15.000 kroner i drift - altså kunne kommunen i stedet have valgt have holdt liv i 6,6 springvand. Udelukkende og kun fordi man ikke ønsker udbud," mener Henrik Holmsted Pedersen.

Og så undrer han sig stadig over, at hans ønske om aktindsigt blev besvaret af Norddjurs Kommune, mens aktindsigtsanmodningen fra Det Danske Madhus bliver behandlet af Bech-Bruun.

"Når nu det er Bech-Bruun, der har lavet den ulovlige aftale med Randers Kommune, at det så også er dem der fortsat behandler sagen om anmodningen om aktindsigt fra Det Danske Madhus Er de ikke inhabile til den opgave, når nu de har en væsentlig interesse i sagens udfald," spørger Henrik Holmsted Pedersen.

Publiceret 23 January 2020 12:43