NRGi har udskrevet valg

Veteran håber på højere valgdeltagelse end for fire år siden

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Energiselskabet NRGi har valg på Djursland i 2020, hvilket betyder at repræsentantskabets medlemmer skal vælges for en periode på fire år.

Da fristen for opstilling af kandidater udløb 1. december, stod man med seks kandidater til fire pladser i området Grenaa/Anholt, og fire til at kandidere til tre pladser i område Norddjursland.

Aage Højbjerg, Grenaa, er veteran i NRGi-sammenhæng, hvor han har siddet i bestyrelsen i fem år og i repræsentantskabet i 16 år.

"Jeg genopstiller ikke, så jeg har ikke til formål at sikre mig stemmer ved det valg, der nu gennemføres fra 22. januar til 7. februar," siger Aage Højbjerg, der håber på en solid stemmedeltagelse blandt andelshaverne her i området.

"Vi skal gerne have en højere stemmeprocent end sidst, men jeg ved, at ikke mange sætter sig ind i, hvad valget har af betydning. At strømmen jo kommer ud af stikkontakten og den har en pris, hvor det meste er afgifter," siger han.

Han peger dog på, at NRGi løser mange andre opgaver, er en meget stor virksomhed med 2,1 milliarder kroner i omsætning og en meget stor formue.

Og direkte adspurgt om, hvorfor det har betydning, at der bliver valgt repræsentanter på Djursland i stedet for i Horsens eksempelvis, siger han: Som medlem af repræsentantskabet kan man stille regulære forslag, som behandles i bestyrelsen, og gør man sit arbejde godt nok, kan de også blive vedtaget."

Bestyrelsen i NRGi tæller ni valgte medlemmer og to medarbejderrepræsentanter, mens der er 100 medlemmer af repræsentantskabet. Der er to møder årligt for repræsentantskabet plus to orienteringsmøder. I begge organer betales der honorar til medlemmerne.

I område Grenaa/Anholt er disse kandidater på valg: Diana Skøtt Larsen, Grenaa, kommunalbestyrelsesmedlem for DF, Lars Møller, Grenaa, kommunalbestyrelsesmedlem for S, Lars Ry Jørgensen, Grenaa, medlem af NRGi-bestyrelsen, Lars Østergaard, Grenaa, kommunalbestyrelsesmedlem for V, Mette Haase Lindhardt, Robstrup, advokat, og Søren Gertsen, Grenaa, direktør i Grenaa Varmeværk.

I distrikt Norddjursland er der disse kandidater at vælge mellem: Ida Marie Granbjerg, Gjerrild, medlem af repræsentantskabet, Jens Peter Jellesen, Mastrup, repræsentantskabsmedlem, Peter Hjort Jensen, Kristiansminde, gårdejer, Sigrid Bluhme, Skindbjerg, repræsentantskabsmedlem.

Publiceret 22 January 2020 00:00