Debat: Hvilken folkeskole ønsker I til jeres børn?

Af
Niels Kristian Bech Jensen

Næstformand, Djurs Lærerforening

DEBAT Kære Forældre og borgere i Norddjurs Kommune, der interesserer sig for folkeskolen.

Norddjurs Kommune har i deres budgetforlig for 2020-2023 aftalt, at deres ”nuværende og fremtidige borgere har krav på samme service og investeringer som i nabokommunerne”. Men med de gennemførte besparelser i 2019 er udgiften per elev i folkeskolen i Norddjurs Kommune næsten 11% lavere end i Syddjurs Kommune og ca. 5% lavere end landsgennemsnittet (noegletal.dk). En forskel der bl.a. kan ses ved, at lærerne i Norddjurs Kommune har mere undervisning, og dermed mindre tid til forberedelse.

Derudover har politikerne aftalt at ”serviceniveauet over for børn, unge, ældre og handicappede ikke forringes yderligere”. Dette til trods gennemfører man store besparelser på specialundervisningsområdet på 6 millioner kr. En beslutning fra budget 2018, som man har valgt ikke at ændre i 2020, selvom at flere høringssvar påpegede, at effekten af besparelsen ville række langt ind i almenområdet i form af færre muligheder for at støtte inklusionen og beholde flere elever almenskolen. Dette betyder en udsultning af almenområdet, da skolerne selv skal betale for at sende børn i specialundervisningstilbud.

Ydermere har man besluttet at indføre et effektiviseringsbidrag på minimum 1%, som skal sikre niveauet på en kassebeholdning, der i forvejen ligger betragteligt over økonomi- og indenrigsministeriets anbefalinger. Vi ved endnu ikke, hvilke konsekvenser det vil medføre på skoleområdet.

I sommeren 2019 sagde man farvel til 45 stillinger i Norddjurs skolevæsen og til sommeren 2020 yderligere 16 stillinger. De tilbageværende lærere knokler hver dag for at levere den bedst mulige kvalitet til børnene. Men hvor længe kan lærerne blive ved?

Tiden er inde til at stille spørgsmålet - hvilken folkeskole ønsker I til jeres børn?

Djurs Lærerforening er klar til en debat om skolevæsnet i Norddjurs Kommune.

Publiceret 20 January 2020 16:00