Foto: Jan Gulløv Christensen

Debat: Politisk afgørelse blæser vindmøller omkuld

Af
Lars Christiansen og Christian Vammen,

Hollandsbjerg

DEBAT Det er med stor tilfredshed og glæde vi erfarer, at økonomiudvalget i Norddjurs Kommune med et stort flertal valgte ikke at igangsætte ny lokalplan for opstillingen af kæmpevindmøller i Naturpark Randers Fjord og Hollandsbjerg Enge. Den endelige afslutning på vindmølleprojektet i Naturpark Randers Fjord og Hollandsbjerg Enge kan dog først ske på kommunalbestyrelsesmødet på tirsdag.

Der skal lyde en stor tak til de politikere, der i denne proces har lyttet til vore argumenter og været villig til en positiv dialog. Det er rart at se, at der blæser nye politiske vinde i Norddjurs Kommune og at der også i fremtiden er politikere, der sætter pris på bosætning i yderområderne og tager vare på natur og mennesker.

Samtidig forstår vi til fulde politikernes ønske om at kæmpe for en grønnere energi og en CO2-reduktion både lokalt og nationalt.

Lad de nuværende landvindmøller i Hollandsbjerg blive stående, så vi kan få glæde af den maximale el produktion de leverer i deres resterende levetid - formodentlig 10-15 år mere.

Brugbare alternativer

Vi håber på en større politisk vilje til af fremme solcelleanlæg til private til el produktion og opvarmning, som er en rentabel mulighed. På den måde kan det også for os borgere i yderområderne være god mening at kunne blive selvforsynende med el.

Støttekroner til vindmølleprojekter kunne med fordel anvendes til at fremme private grønne energiformer. Strøm fra solcelleanlæg i kombination med jordvarmeanlæg, vil være et godt alternativ til el produktion fra landvindmøller.

Lad os derfor bruge vores indflydelse på at få skabt en infrastruktur i Danmark der gør, at vi kan bruge den el produktion, der produceres i solcelleanlæg og via havvindmølleparker.

Det kan skabe en mulighed for, at varmeværker og industrien kan aftage og oplagre den overskudsstrøm der produceres i Danmark, så vi ikke behøver at forære den til vore nabolande.

Politisk er man nødt til i fremtiden at revidere støtteordningerne, så det gøres mere rentabelt for varmeværker og industrien at udnytte overskudsstrøm. Lad os indføre den tyske afgiftspolitik og gøre det urentabelt for vindmølleejerne at stoppe vindmøllerne ved overproduktion.

Det er jo fuldstændig urimeligt at lukke for produktion af el – som vi gør alt for at fremme.

Lad os nu tænke os rigtig godt om i 2020 og lade forskning i omstillingen overskygge det glade vanvid af idealisme.

Publiceret 17 January 2020 13:07