Det er ikke mindst opførelsen af det nye flisvarmeværk, som direktør Søren Gertsen her står i, der har gjort det muligt at sænke varmeprisen i Grenaa.

Det er ikke mindst opførelsen af det nye flisvarmeværk, som direktør Søren Gertsen her står i, der har gjort det muligt at sænke varmeprisen i Grenaa. Foto: Søren Andersen

Fjernvarmen bliver endnu billigere

Prisen er faldet med en tredjedel på to år

Af
Søren Andersen

GRENAA Grenaa Varmeværk sænker atter varmeprisen. Her ved indgangen til et nyt år, kan de lokale fjernvarmeforbrugere glæde sig over endnu en prisnedsættelse.

1. januar 2018 kostede 1 MWh. 525 kroner, men fra den 1. januar 2020 koster den samme MWh. kun 345 kroner.

Der er således tale om, at prisen pr. MWh. er nedsat med 34 procent over en toårig periode.

"Baggrunden for den stor prisnedsættelse, er et resultat af de strategiske beslutninger, bestyrelsen har truffet. De har jo medført, at der gennem de sidste fem år, er sket en total omlægning af varmeforsyningen i Grenaa. Der er således etableret et nyt moderne og meget effektivt kedelanlæg, der udnytter flis fra bæredygtig skovbrug. Der er ligeledes etableret to solvarmeanlæg med et samlet areal på cirka 35.000 kvadratmeter," siger direktør Søren Gertsen.

Varmeværket arbejder lige nu på at etablere et stort luft/til vand varmepumpeanlæg, der kan trække energien ud af luften, og dette anlæg forventes færdiggjort og idriftsat senere i år.

Med den seneste prisnedsættelse høre Grenaa Varmeværk til de absolut billigste varmeværker i hele landet.

Publiceret 12 January 2020 15:20