Der er gennem længere tid blevet borest efter vand i skovene ved Sostrup.

Der er gennem længere tid blevet borest efter vand i skovene ved Sostrup. Pressebillede

Drikkevandet skal sikres for fremtiden

Vandcenter Djurs har set på, hvordan man bedst sikrer den fremtidige vandforsyning

Af
Søren Andersen

GRENAA Vi skal passe på vores drikkevand og sikre det for fremtiden

Vandcenter Djurs har derfor i de senere år anvendt ressourcer på at afklare, hvorledes den fremtidige vandforsyning af det østlige område på Norddjursland kan blive. Samtidig er der fokus på de forhold, som påvirker det at levere drikkevand. Undersøgelsen startede tilbage i 2015 og resultatet heraf skal beskrive og sikre forsyningen helt frem til 2040.

"Det er væsentligt, at vi har en høj forsyningssikkerhed. Det skal ses i lyset af, at vi ingen naboer har mod øst, der vil kunne hjælpe os, hvis vi pludselig mangler drikkevand. Vi har også en forpligtigelse til at kunne levere vand til eksisterende og eventuelle nye virksomheder," siger direktør i Vandcenter Djurs, Henrik Harregaard Jordalen.

Attraktiv vandpris

Vandcenter Djurs har gennemført en regulering af taksterne på drikkevandet som gør, at man nu har en attraktiv vandpris i området. Prisen for en kubikmeter vand er 3,75 kroner, hvortil skal lægges moms og statsafgift.

Igennem længere tid har der været arbejdet i skovene nær Sostrup sammen med et brøndborefirma og et rådgivningsfirma for at undersøge mulighederne for en ny kildeplads, der ligger i skovområdet. Baggrunden for dette tiltag er at sikre en kildeplads, hvor risikoen for at konstatere pesticider eller rester efter disse er minimeret.

"Alternativet ville ellers være, at vi skulle gennemføre nogle omfattende og omkostningstunge indsatsplaner og hermed reducere landmændenes dyrkningsmuligheder sammen med en kompensation," siger Henrik Harregaard Jordalen.

200.000 træer plantet

Vandcenter Djurs fik med succes ved Dolmer lavet en indsatsplan ved gennemførelse af en skovrejsning. Der er i dag beplantet cirka 53 hektar med 200.000 træer.

"Planen har til formål at beskytte vores grundvand i området, hvor vi har mulighed for at indvinde 600.000 kubikmeter om året. En ekstra gevinst i forbindelse med vores nye skov er, at alt drikkevand fra Vandcenter Djurs nu er på vej til at blive CO2-neutral. Træerne vil i sin enkelthed optage mere CO2, end vi udleder fra vores energiforbrug fra såvel elforbrug som kørsel," siger Henrik Harregaard Jordalen.

Når analysen og undersøgelserne fra Sostrup skovene er færdige er det besluttet, at projektet vil blive gennemført, hvis analyserne er positive.

Andre kan komme med

"Der vil så blive opført et nyt og moderne vandværk til forsyning af dels vores nuværende andelshavere, og der åbner sig en stor mulighed for at andre vandværker kan tilslutte sig. Med de udfordringer, som vi dels ser i dag og som fremtiden byder sig, bliver det især vanskeligt at drive mindre vandværker. Vi ser samtidig nogle udfordringer for de mindre vandværker at kunne fastholde og finde ildsjæle til at gå ind i bestyrelsesarbejde," siger Henrik Harregaard Jordalen.

Projektet er derfor helt åbent for andre vandværker - både store og små.

"Mener man, at det kan give mening at undersøge mulighederne for at indgå i et samarbejde eller en sammenlægning, er vi meget åbne for det. Vi er en forbrugerejet vandforsyning, som kun har det formål at levere drikkevand. Vi har vandværker geografisk placeret både vest og syd for Grenaa. Vi kan med andre ord tilbyde samarbejde med levering af drikkevand ganske langt fra vores nuværende område, og i den forbindelse er en kommunegrænse ingen hindring. Stor eller større er ikke altid den bedste løsning. Derfor ser vi mange steder, at større vandforsyninger sælger drikkevand til mindre vandværker, der så vælger at slette deres egne boringer og herefter være et distributionsvandværk. Den model bruger vi allerede i forhold til ÅlsøVandværk til fælles tilfredshed," siger Henrik Harregaard Jordalen.

"At levere drikkevand er et fælles ansvar, som i vores del af kommunen ligger hos de forbrugerejede vandværker og det er vigtigt, at vi bruger hinanden til at løse opgaverne bedst mulig," siger han.

Publiceret 09 January 2020 00:00