Der er gennem længere tid blevet borest efter vand i skovene ved Sostrup.

Der er gennem længere tid blevet borest efter vand i skovene ved Sostrup. Pressebillede

Drikkevandet skal sikres for fremtiden

Vandcenter Djurs har set på, hvordan man bedst sikrer den fremtidige vandforsyning

Af
Søren Andersen

GRENAA Vi skal passe på vores drikkevand og sikre det for fremtiden

Vandcenter Djurs har derfor i de senere år anvendt ressourcer på at afklare, hvorledes den fremtidige vandforsyning af det østlige område på Norddjursland kan blive. Samtidig er der fokus på de forhold, som påvirker det at levere drikkevand. Undersøgelsen startede tilbage i 2015 og resultatet heraf skal beskrive og sikre forsyningen helt frem til 2040.

"Det er væsentligt, at vi har en høj forsyningssikkerhed. Det skal ses i lyset af, at vi ingen naboer har mod øst, der vil kunne hjælpe os, hvis vi pludselig mangler drikkevand. Vi har også en forpligtigelse til at kunne levere vand til eksisterende og eventuelle nye virksomheder," siger direktør i Vandcenter Djurs, Henrik Harregaard Jordalen.

Attraktiv vandpris

Vandcenter Djurs har gennemført en regulering af taksterne på drikkevandet som gør, at man nu har en attraktiv vandpris i området. Prisen for en kubikmeter vand er 3,75 kroner, hvortil skal lægges moms og statsafgift.

Igennem længere tid har der været arbejdet i skovene nær Sostrup sammen med et brøndborefirma og et rådgivningsfirma for at undersøge mulighederne for en ny kildeplads, der ligger i skovområdet. Baggrunden for dette tiltag er at sikre en kildeplads, hvor risikoen for at konstatere pesticider eller rester efter disse er minimeret.

"Alternativet ville ellers være, at vi skulle gennemføre nogle omfattende og omkostningstunge indsatsplaner og hermed reducere landmændenes dyrkningsmuligheder sammen med en kompensation," siger Henrik Harregaard Jordalen.

200.000 træer plantet

Vandcenter Djurs fik med succes ved Dolmer lavet en indsatsplan ved gennemførelse af en skovrejsning. Der er i dag beplantet cirka 53 hektar med 200.000 træer.

"Planen har til formål at beskytte vores grundvand i området, hvor vi har mulighed for at indvinde 600.000 kubikmeter om året. En ekstra gevinst i forbindelse med vores nye skov er, at alt drikkevand fra Vandcenter Djurs nu er på vej til at blive CO2-neutral. Træerne vil i sin enkelthed optage mere CO2, end vi udleder fra vores energiforbrug fra såvel elforbrug som kørsel," siger Henrik Harregaard Jordalen.

Når analysen og undersøgelserne fra Sostrup skovene er færdige er det besluttet, at projektet vil blive gennemført, hvis analyserne er positive.

Andre kan komme med

"Der vil så blive opført et nyt og moderne vandværk til forsyning af dels vores nuværende andelshavere, og der åbner sig en stor mulighed for at andre vandværker kan tilslutte sig. Med de udfordringer, som vi dels ser i dag og som fremtiden byder sig, bliver det især vanskeligt at drive mindre vandværker. Vi ser samtidig nogle udfordringer for de mindre vandværker at kunne fastholde og finde ildsjæle til at gå ind i bestyrelsesarbejde," siger Henrik Harregaard Jordalen.

Projektet er derfor helt åbent for andre vandværker - både store og små.

"Mener man, at det kan give mening at undersøge mulighederne for at indgå i et samarbejde eller en sammenlægning, er vi meget åbne for det. Vi er en forbrugerejet vandforsyning, som kun har det formål at levere drikkevand. Vi har vandværker geografisk placeret både vest og syd for Grenaa. Vi kan med andre ord tilbyde samarbejde med levering af drikkevand ganske langt fra vores nuværende område, og i den forbindelse er en kommunegrænse ingen hindring. Stor eller større er ikke altid den bedste løsning. Derfor ser vi mange steder, at større vandforsyninger sælger drikkevand til mindre vandværker, der så vælger at slette deres egne boringer og herefter være et distributionsvandværk. Den model bruger vi allerede i forhold til ÅlsøVandværk til fælles tilfredshed," siger Henrik Harregaard Jordalen.

"At levere drikkevand er et fælles ansvar, som i vores del af kommunen ligger hos de forbrugerejede vandværker og det er vigtigt, at vi bruger hinanden til at løse opgaverne bedst mulig," siger han.

Publiceret 09 January 2020 00:00

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.