"Det er meget usagligt og lidt grotesk," mener Jens Meilvang om spørgsmålene til hans habilitet i vindmøllesagen. Arkivfoto

Borgere spurgte ind til inhabilitet:

"Det grænser til chikane"

Jens Meilvang mener, det er grotesk, at gale sager bruges i den nuværende vindmølle-debat

Af
Simon Carlson

Hollandsbjerg Selv om kæmpevindmøllerne i Hollandsbjerg indtil videre ikke kom længere end til Miljø- og Teknikudvalget, så landede møllerne alligevel i kommunalbestyrelsen i sidste uge, da borgerne havde spørgetid.

Her satte spørgerne Ingrid og Lise Johannson fra Hollandsbjerg spørgsmålstegn ved både vidensniveauet og potentiel inhabilitet blandt politikerne i kommunalbestyrelsen under behandlingen af vindmølle-sagen.

Spørgsmålet om inhabilitet gik direkte på Jens Meilvang (LA).

Under den seneste vindmøllekamp i Norddjurs Kommune i 2016 var Jens Meilvang inhabil, idet hans svigerfar var involveret i projektet i Hevring Ådal.

Dengang erklærede Jens Meilvang sig inhabil fra sagens start, og i den verserende sag har hans svigerfar intet med projektet eller Vattenfall at gøre. Derfor irriterer det politikeren, at der alligevel skal sættes spørgsmålstegn ved hans habilitet.

"Sidste gang blev alt gjort efter bogen, og jeg har også bedt om at få undersøgt i denne sag, om der er noget at komme efter. Det har jeg fået at vide, at der ikke er, og derfor synes jeg, det er meget usagligt og lidt grotesk, at man stadig bruger det i debatten. Det bliver lidt for personligt. Jeg synes, det grænser til chikane," siger Jens Meilvang.

Han har nu bedt kommunens forvaltning om at udarbejde et decideret notat til sagen, hvor det fremgår, at Jens Meilvangs rolle er blevet undersøgt, og der ikke er fundet inhabilitet.

Faglige vurderinger

Under selve mødet i kommunalbestyrelsen svarede borgmester Jan Petersen (S) svarede på vegne af hele kommunalbestyrelsen, at der altid undersøges potentiel inhabilitet i sagerne i kommunalbestyrelsen. I forhold til kæmpevindmøllerne i Hollandsbjerg er der ifølge borgmesteren ikke fundet mulig inhabilitet.

I forhold til vidensniveauet omkring konsekvenserne ved at opstille kæmpevindmøller, noterede Jan Petersen, at politikerne naturligvis tog beslutningerne ud fra en faglig vurdering i forvaltningen og at den demokratiske proces giver mulighed for at angribe de beslutninger.

Publiceret 19 December 2019 16:14

Borgerne høres om affaldsplanen

djursland De to kommuner på Djursland satser, i en ny affaldsplan, på mindre affald til forbrænding og mere affald til direkte forbrænding.

Affaldsplanen er i offentlig høring til og med 19. april, og man kan se planen på Reno Djurs' hjemmeside, hvor man også enkelt kan komme med sine kommentarer. Her skal man blot opgive navn og adresse og skrive sin mening, som andre kan se på siden og lade sig inspirere af.

På hjemmesiden er der en kort præsentation af de 12 temaer, affaldsplanen er bygget på. Her kan man få et hurtigt overblik.

Der er også mulighed for at dykke længere ned i de enkelte emner og at hente hele forslaget til affaldsplan.

Ønsker man at komme med et længere høringssvar, kan man sende det på mail til kommunerne eller Reno Djurs.

Inspirationsaften

Kommunerne og Reno Djurs inviterer også til inspirationsaften, hvor man kan fordybe sig i et eller flere af de 12 temaer i affaldsplanen. Den holdes torsdag 12. marts kl. 19-21 hos Reno Djurs i Balle. Tilmelding er nødvendig

"Inspirationsaftenen er for de nysgerrige og videbegærlige, som gerne vil et spadestik dybere. Formålet er at klæde interesserede godt på til at indlevere et høringssvar eller bare at gøre dem endnu klogere på affald og genanvendelse," siger Reno Djurs' direktør Morten Therkildsen.

-vik