Vindmøllerne i Hollandsbjerg Enge kan blive endnu mere markante, hvis energivirksomheden Vattenfall får lov at opsætte de op mod 180 meter høje kæmpevindmøller. Arkivfoto

Vindmøllerne i Hollandsbjerg Enge kan blive endnu mere markante, hvis energivirksomheden Vattenfall får lov at opsætte de op mod 180 meter høje kæmpevindmøller. Arkivfoto

Vindmølle-debat: Hvad er det egentlig Norddjurs Kommune vil have svar på fra Vattenfall

Af
Lars Christiansen

Hollandsbjergvej 56

8950 Ørsted.

Økonomiudvalget i Noddjurs Kommune har stillet supplerende uddybende spørgsmål til Vattenfall om vindmølleprojektet i Hollandsbjerg Enge, som ønskes besvaret inden at projektet evt. videresendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Via aktindsigt vedr. spørgsmål og svar kan konstateres følgende: (dokumenter kan ses inden på Norddjurs Kommunes hjemmeside)

Spørgsmål 1 : Er der mulighed for at ændre vindmøllehøjden, skriftlig tilbagemelding ønskes på muligheder for at justere på vindmøllehøjden?

Er Norddjurs Kommune tilfreds med Vattenfalls svar, er det udtømmende ?

Der er ikke noget substans i svaret, blot at det vil være en ulempe at ændre på vindmøllehøjden, og at elproduktionen vil blive mindre. Meget tåget og intetsigende svar.

Det oplyses, vindmøller hurtigt bliver større, og at Siemens er "ved at udfase" produktionen af 130m rotor, som vel er til en 150m mølle eller mindre. Hvornår er "ved at udfase": I morgen eller om 10 år ?

Der oplyses intet om Vestas´s leveringsmuligheder, det vil vel derfor være rimeligt at antage, at de ikke udfaser nogen møllestørrelser endnu .

Der er i svaret ingen som helst reelle oplysninger om hvorvidt Vattenfall kan, vil eller har mulighed for at ændre i projektet. Var det ikke det man ønskede oplyst ?

Spørgsmål 2 : Status for eventuelle nye opkøbsregler.

Hvorfor spørger man Vattenfall om det ?

Skulle spørgsmål om kommende opkøbsregler, som endnu ikke er færdigbehandlede på nationalt plan på korrespondancens tidspunkt, ikke stilles til politikere/ministerier ?

I stedet bruger Vattenfall 2/3 af deres skriftlige "præcise" svar på dette spørgsmål, ud fra en kommende lovgivning, som man principielt ikke burde kende.

En tydelig tilkendegivelse af, at det er vindmølleindustrien der sætter dagsordenen for de fremtidige lovmæssige tiltag indenfor grøn energiforsyning !

Svaret giver dog information om, præcis hvor mange husejere, der vil blive berørt af de nye regler. Det er interessant, for Vattenfall har indtil nu hævdet, at man ikke kendte / ikke havde fastlagt møllernes nøjagtige placering. Men de må jo tilsyneladende pæcis vide, hvor de selv har tænkt sig at placere møllerne, selvom de ikke vil give det videre til andre.

Har Norddjurs Kommune kendskab til placeringen som den er planlagt på nuværende tidspunkt, og kan vi så i givet fald få det at vide, så vi kan regne efter på oplysningerne ?

Udenfor ovenstående spørgsmål:

Vattenfal oplyser at have aftaler på plads med alle berørte lodsejere.

Et rygte påstår, at i hvert fald een berørt lodsejer højlydt har tilkendegivet, at der under ingen omstændigheder skal opstilles møller eller graves kabler ned på hans jord.

Et andet rygte påstår, at en lodsejer har fået en betinget aftale, indtil endelige planer om placeringer og adgangsveje foreligger, med mulighed for at gøre indsigelse.

Har Norddjurs Kommune kontrolleret, at Vattenfall rent faktisk har indgået bindene aftaler med alle lodsejere ?

Er der dokumentation for det ?

Publiceret 17 December 2019 00:00