Vindmøllerne i Hollandsbjerg Enge kan blive endnu mere markante, hvis energivirksomheden Vattenfall får lov at opsætte de op mod 180 meter høje kæmpevindmøller.

Vindmøllerne i Hollandsbjerg Enge kan blive endnu mere markante, hvis energivirksomheden Vattenfall får lov at opsætte de op mod 180 meter høje kæmpevindmøller.

Udvalg blæser kæmpevindmøllerne på stand by

De politiske vinde er foreløbigt vendt, efter flertal bremsede igangsætning af lokalplan, der kan give plads til vindmøller

Af
Simon Carlson

Norddjurs Tirsdag eftermiddag mødtes mødtes Miljø- og Teknikudvalget for blandt andet at diskutere kæmpevindmøllerne i Hollandsbjerg Enge. Vindmøllerne var igen landet på udvalgets bord, efter Økonomiudvalget i november sendte behandlingen af sagen tilbage i systemet med ønsket om at få svar på et par tvivlsspørgsmål fra energiselskabet Vattenfall, som er ansøgeren bag projektet.

I slutningen af oktober besluttede Miljø- og Teknikudvalget ellers at igangsætte arbejdet med den lokalplan, der kan give plads til de 12 potentielle kæmpevindmøller. Her stemte Jens Meilvang (LA), Niels Basballe (S) og Aleksander Myrhøj (SF) for at igangsætte planlægningen af lokalplanen og udgjorde således et flertal imod Steen Jensen (DF), som stemte imod igangsætningen. Niels Ole Birk (V) tog ved denne lejlighed forbehold i sin politiske beslutning.

Ny mening hos socialdemokrater

Godt halvanden måned senere er der tilsyneladende blevet pustet lidt til politikernes holdninger.

I hvert fald var der tirsdag eftermiddag pludselig et smalt flertal for ikke at igangsætte planlægningen af lokalplanen. Steen Jensen, Niels Ole Birk og Niels Basballe - som ellers sidste gang stemte for igangsætningen - udgør nu det flertal i Miljø- og Teknikudvalget, som ikke ønsker at gå videre med lokalplanen, som den ser ud for nuværende.

På mødet foreslog Niels Basballe sagen yderligere belyst for igen at blive behandlet i Miljø- og Teknikudvalget. Dette forslag blev imidlertid stemt ned, og Niels Basballe tilsluttede sig derfor efterfølgende den politiske modstand mod, at arbejdet med lokalplanen kan igangsættes.

"Vi har haft en debat i vores gruppe i kommunalbestyrelsen, og derfor fremsatte jeg et ændringsforslag med tre punkter, for der er ting, der stadig skal undersøges. Det forslag kom jeg til at stå lidt alene med, for Jens og Aleksander (Meilvang og Myrhøj, red) ville gerne have sagen sendt videre og igangsætte planlægningen. Derfor stemte jeg imod, for jeg synes, vi mangler at få svar på nogle spørgsmål," forklarer Niels Basballe, som blandt andet gerne vil undersøge, hvad de penge, som Norddjurs Kommune får ud af vindmølleprojektet, kan gå til. Niels Basballe vil således gerne vide, om pengene kan gå til yderligere klimasikring eller en pulje, der blandt andet kan tilgodese området i Hollandsbjerg, hvor kæmpevindmøllerne potentielt stilles op.

Borgere spurgte ind til mulig inhabilitet

Det er endnu uvist, i hvilken retning sagen nu udvikler sig, da ingen af af medlemmerne i Miljø- og Teknikudvalget begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Senere på tirsdagen landede kæmpevindmøllerne dog alligevel i kommunalbestyrelsen, da borgerne havde spørgetid.

Her satte spørgerne Ingrid og Lise Johannson fra Hollandsbjerg spørgsmålstegn ved både vidensniveauet og potentiel inhabilitet blandt politikerne i kommunalbestyrelsen under behandlingen af vindmølle-sagen.

Borgmester Jan Petersen (S) svarede på vegne af hele kommunalbestyrelse, at der altid undersøges potentiel inhabilitet i sagerne i kommunalbestyrelsen. I forhold til kæmpevindmøllerne i Hollandsbjerg er der ifølge borgmesteren ikke fundet mulig inhabilitet.

I forhold til vidensniveauet omkring konsekvenserne ved at opstille kæmpevindmøller, noterede Jan Petersen, at politikerne naturligvis tog beslutningerne ud fra en faglig vurdering i forvaltningen og at den demokratiske proces giver mulighed for at angribe de beslutninger.

Publiceret 17 December 2019 19:00