Nu kan der blæses i fløjten i Norddjurs

Kommunen indfører whistleblowerordning, selv om de borgerlige ikke ser behovet

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Whistleblower er et af de nyere ord, der er kommet ind i det danske sprog - som beskriver en ordning, hvor ansatte kan komme med oplysninger om kritisable eller ulovlige forhold i selskaber, organisationer eller offentlige institutioner, hvor den pågældende er involveret.

Det er normalt kendetegnet for en whistleblower, at vedkommende i kraft af sit ansættelsesforhold eller lignende er underlagt tavshedspligt - det vil sige en loyalitetspligt, som vedkommende tilsidesætter til fordel for ytringsfriheden. Ofte risikerer en whistleblower både job, anseelse og privatliv for at handle samvittighedsfuldt.

Historisk stammer ordningen fra den praksis, der udøves af engelske bobbies (politimænd), som blæser i fløjten når de observerer en lovovertrædelse eller andre uhensigtsmæssigheder. Lyden fra fløjten er et signal til såvel lovovertræderen som offentligheden.

Nu får Norddjurs Kommune også en whistleblowerordning - med tydelig inspiration fra Randers Kommune, der i lighed med storebror i Aarhus har haft ordningen et stykke tid. Og udarbejdet i tæt samarbejde med medarbejderne.

Ikke enighed

Men det skete ikke i enighed.

"For mig er det ikke et udgangspunkt, at vi har et problem, men det er trods alt blevet nævnt flere gange tidligere. Jeg tænker mere på det som en forebyggende foranstaltning," sagde borgmester Jan Petersen, (S), indledningsvist.

Mads Nikolajsen: "SF har kæmpet for det i mange år. Det er et godt redskab, men hvor det fungerer bedst, bliver det slet ikke brugt. Forsvarsministeriet og flere banker er dog blevet ramt på det seneste takket være ordningen, så det viser et behov."

Socialdemokraternes Karoline Bergkvist Søgaard erkendte, at hun har været noget skeptisk.

"Vi har allerede et velfungerende system, som bygger på tillid. Jeg synes, at der er en god løsning på bordet, men jeg synes den skal evalueres efter et år for at se, om der har været udbytte af ordningen."

Nye muligheder

Diana Skøtt Larsen fra Dansk Folkeparti var tilfreds med, at Norddjurs nu også kommer med: "Ordningen giver nye muligheder for at ytre sig, hvis man vil nævne kritisable forhold", mente hun.

Afstemningen viste et flertal på 18-9, hvor modstanderne kom fra den borgerlige side. Ordningen blev stemt hjem af S, SF, EL, DF og Michael Vejlstrup fra Liberal Alliance, mens V, K og Jens Meilvang fra LA var imod.

"Venstre er stadig imod, for der er så mange muligheder i forvejen for at komme til orde, at kritisable forhold kommer frem alligevel. Hvad der er sket andre steder, kan vi ikke bruge til noget, selv om SF påstår det, og jeg noterer med glæde, at socialdemokraterne er skeptiske. I Norddjurs taler vi med hinanden og ikke mod hinanden," sagde Venstres Kasper Bjerregaard, der som den eneste modstander af en whistleblowerordning tog ordet.

Publiceret 17 December 2019 18:30