Debat: Stålhegn deler byen

Af
Jørn Juul Sørensen

Bredgade 20, Grenaa

DEBAT Etableringen af Århus Letbane har delt Grenaa by fra Åbyen med et hegn.

Stålhegnet, der nu har stået ved Trafikterminalen siden opstarten af letbanen, har karakter af en interimsløsning og ligner noget, man kun etablerer i forbindelse med en byggeplads. En hegnsløsning, der afgrænser en lidet pæn grussti, hvor der også er ophængt nogle tilfælde lysstofarmaturer på hegnet forbundet med løse kabler.

Hvor længe har selskabet for Aarhus Letbane tænkt sig, at bydelene skal være adskilte på den måde?

Så spørgsmålet til Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som er, ejere må være: Hvornår sker der forandringer til en acceptabel permanent løsning.

Publiceret 12 December 2019 13:17