Formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller er bevidst om, at genopbygningen af serviceniveauet i Norddjurs Kommune kommer til at tage tid, men allerede næste år, skal de første forbedringer gerne kunne mærkes.

Formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller er bevidst om, at genopbygningen af serviceniveauet i Norddjurs Kommune kommer til at tage tid, men allerede næste år, skal de første forbedringer gerne kunne mærkes.

Udvalgsformand:

Ældre skal mærke positive forandringer næste år

Genopbygningen af serviceniveauet på ældreområdet starter ude på plejecentrene næste år

Af
Simon Carlson

Norddjurs Formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller (S) er ikke bleg for at vedkende sig de problemer, Norddjurs Kommune stadig har på ældreområdet. Han deler således flere af ældrerådsformand Ingeborg Kyed Petersens bekymringer, men med det nye budget, aner Lars Møller dog mere lys forude end i lang tid. Hele voksen-plejeområdet får tilført penge fra næste år. Blandt andet er en manglende prisfremskrivning blevet fjernet og dermed tilfører 36,5 millioner kroner. Selv om de penge ikke går til at løfte serviceniveauet, betyder de, at der ikke lige pludselig skal findes nye besparelser på voksen-plejeområdet. Lars Møller har således optimisme med sig på tærsklen til det nye år.

"Jeg synes, vi har fået stoppet en blødning, og det har været rigtig hårdt. Vi har leveret nogle rigtig store besparelser, og vi kan ikke klare flere. Vi skal huske på, at de beslutninger, vi tog sidste år, det er den virkelighed, som vores personale går rundt i nu. Med de penge, der bliver tilført, skal vi have noget ro på, og så skal vil til at genopbygge," lyder det fra Lars Møller.

Hæver normeringen

Et af de steder, genopbygningen starter lige så stille til næste år, er kommunens plejecentre. Her er der i budgettet afsat en million kroner til at hæve normeringen, og selv om en million ikke rækker til alverden, så er det en god begyndelse, mener Lars Møller.

"Nu lægger vi lidt på, og det skal man gerne komme til at kunne mærke meget snart. Jeg er meget optaget af, at vi hurtigt får genopbygget serviceniveauet, og nu starter vi på plejecentrene. Vi ved, at beboerne på plejecentrene bor der i gennemsnit to og et halvt år, og så nytter det jo ikke noget, at vi siger til dem derude, at det først er om tre år, de kan mærke en effekt. Det skal man gerne allerede kunne mærke næste år," siger Lars Møller.

Norddjurs Kommune har desuden fået tilført 800.000 kroner fra finansloven 2019 til at modvirke ensomhed blandt ældre. På seneste møde i Voksen- og Plejeudvalget besluttede udvalget at kombinere de 800.000 kroner med den million, der er afsat til plejecentrene. De i alt 1,8 millioner kroner skal således gå til at give et væsentligt løft i aktivitetstilbuddene for beboere på plejecentrene.

Fakta

Penge til plejecentre

De i alt 1,8 millioner kroner, som plejecentrene i Norddjurs Kommune får tilført næste år, bliver fordelt således.

Digterparken 400.000 kr., Farsøhthus 239.500 kr., Fuglsanggården 180.000 kr., Glesborg 270.000 kr., Grønnegården 189.000 kr., Møllehjemmet 144.000 kr., Violskrænten 378.000 kr.

Pengene fordeles ligeligt efter antallet af boliger på det enkelte plejecenter.

Publiceret 11 December 2019 11:30