Formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller er bevidst om, at genopbygningen af serviceniveauet i Norddjurs Kommune kommer til at tage tid, men allerede næste år, skal de første forbedringer gerne kunne mærkes.

Formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller er bevidst om, at genopbygningen af serviceniveauet i Norddjurs Kommune kommer til at tage tid, men allerede næste år, skal de første forbedringer gerne kunne mærkes.

Udvalgsformand:

Ældre skal mærke positive forandringer næste år

Genopbygningen af serviceniveauet på ældreområdet starter ude på plejecentrene næste år

Af
Simon Carlson

Norddjurs Formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller (S) er ikke bleg for at vedkende sig de problemer, Norddjurs Kommune stadig har på ældreområdet. Han deler således flere af ældrerådsformand Ingeborg Kyed Petersens bekymringer, men med det nye budget, aner Lars Møller dog mere lys forude end i lang tid. Hele voksen-plejeområdet får tilført penge fra næste år. Blandt andet er en manglende prisfremskrivning blevet fjernet og dermed tilfører 36,5 millioner kroner. Selv om de penge ikke går til at løfte serviceniveauet, betyder de, at der ikke lige pludselig skal findes nye besparelser på voksen-plejeområdet. Lars Møller har således optimisme med sig på tærsklen til det nye år.

"Jeg synes, vi har fået stoppet en blødning, og det har været rigtig hårdt. Vi har leveret nogle rigtig store besparelser, og vi kan ikke klare flere. Vi skal huske på, at de beslutninger, vi tog sidste år, det er den virkelighed, som vores personale går rundt i nu. Med de penge, der bliver tilført, skal vi have noget ro på, og så skal vil til at genopbygge," lyder det fra Lars Møller.

Hæver normeringen

Et af de steder, genopbygningen starter lige så stille til næste år, er kommunens plejecentre. Her er der i budgettet afsat en million kroner til at hæve normeringen, og selv om en million ikke rækker til alverden, så er det en god begyndelse, mener Lars Møller.

"Nu lægger vi lidt på, og det skal man gerne komme til at kunne mærke meget snart. Jeg er meget optaget af, at vi hurtigt får genopbygget serviceniveauet, og nu starter vi på plejecentrene. Vi ved, at beboerne på plejecentrene bor der i gennemsnit to og et halvt år, og så nytter det jo ikke noget, at vi siger til dem derude, at det først er om tre år, de kan mærke en effekt. Det skal man gerne allerede kunne mærke næste år," siger Lars Møller.

Norddjurs Kommune har desuden fået tilført 800.000 kroner fra finansloven 2019 til at modvirke ensomhed blandt ældre. På seneste møde i Voksen- og Plejeudvalget besluttede udvalget at kombinere de 800.000 kroner med den million, der er afsat til plejecentrene. De i alt 1,8 millioner kroner skal således gå til at give et væsentligt løft i aktivitetstilbuddene for beboere på plejecentrene.

Fakta

Penge til plejecentre

De i alt 1,8 millioner kroner, som plejecentrene i Norddjurs Kommune får tilført næste år, bliver fordelt således.

Digterparken 400.000 kr., Farsøhthus 239.500 kr., Fuglsanggården 180.000 kr., Glesborg 270.000 kr., Grønnegården 189.000 kr., Møllehjemmet 144.000 kr., Violskrænten 378.000 kr.

Pengene fordeles ligeligt efter antallet af boliger på det enkelte plejecenter.

Publiceret 11 December 2019 11:30

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.