Det første spadestik blev taget af seks børn i forskellige aldre, der delte denne spade.

Det første spadestik blev taget af seks børn i forskellige aldre, der delte denne spade. Foto: Kim Haugaard, Rizau Scanpix

Rotary i Grenaa samler ind til børnehospice

Tre klubber er sammen om at skaffe penge til udeområdet ved Strandbakkehuset i Rønde

Af
Søren Andersen

GRENAA Det første spadestik til det kommende børne- og ungehospice i Rønde er taget, og ifølge planerne skal huset stå klar til at tage imod de første sygdomsramte børn om knapt et år.

Strandbakkehuset – som stedet er døbt – er det første nybyggede hospice målrettet børn og unge i Danmark, og det eneste af slagsen i hele det vestlige Danmark.

Finansieringen af byggeriet er stort set på plads, men heri indgår ikke beløb til området omkring Strandbakkehuset.

Rotaryklubberne på Djursland har derfor taget initiativ til indsamling af midler til udeområdet, hvor målet er at samle tre millioner kroner i løbet af de næste fire-fem måneder, og indsamlingen foregår i hele Vestdanmark.

Karina Dittmer, der står i spidsen for Grenaa Rotary Klub fortæller: "I Grenaa er vi tre klubber, og vi er gået sammen om at indsamle penge. Når nu vi får bygget et nyt og helt nødvendigt plejested for alvorligt syge børn og unge her på Djursland, så må vi altså gøre os ekstra umage for at gøre det helt færdigt. Udover at vi selv støtter indsamlingen personligt og med penge fra vores klubber, vil vi slå på stortromme for det gode formål. Vi håber at rigtigt mange mennesker og virksomheder vil hjælpe – alle mindre eller større beløb er meget velkommen på Mobilepay 882293."

Udeområdet

"Tre millioner kroner til et udeområde lyder af et meget stort beløb, men der er heller ikke tale om en almindelig legeplads," siger Karina Dittmer.

I udeområdet anlægges en oplevelsessti med skattekort, skovlegeplads med forhindringsbane og sansehave med vandanlæg. Her kan de sygdomsramte børn og unge samt deres familier opholde sig, lege, ”tage på skovtur” og hygge sig med familie og venner. Desuden kan de med alle sanser i brug følge årets gang i skoven.

Udeområdet skal ikke bare være en støtte til det syge barn, men også til søskende, som let kommer til at stå lidt i baggrunden med de voldsomme følelser, der er forbundet med at miste eller at have en syg bror eller søster.

Derfor bliver det ikke kun en større udendørs legeplads; men det bliver også et inspirerende uderum til liv, glæde og aktivitet, der i den grad kan bidrage til at højne livskvaliteten hos de børn og unge, som lever med en livstruende sygdom, og som alligevel skal få en hverdag til at fungere.

I det hele taget vil man med Strandbakkehuset og dets udeområde arbejde for at give børn med livstruende sygdomme og deres familier den højst mulige livskvalitet i situationen og sætte fokus på hele familien.

Plads til fire børn

Strandbakkehuset bliver det første nybyggede børnehospice i Danmark og det eneste børnehospice i Vestdanmark, hvor der bliver plads til fire børn og deres familie.

Navnet bliver ”Strandbakkehuset, Børne- og ungehospice” og det placeres i naturskønne omgivelser ved siden af det nuværende Hospice Djursland i Rønde.

Strandbakkehuset vil bestå af fire separate lejligheder med plads til hver sin familie samt flere fællesarealer. Bygningen er tegnet af Aart Architects og byggeriets hovedentreprenør er CJ Group.

Den 5. november blev byggeriet officielt sat i gang med det første spadestik foretaget af seks børn med en sekspersoners spade. Byggeriet forventes at stå færdigt i november 2020.

Publiceret 11 December 2019 09:15

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.