Centerleder Henrik Johansen (tv.) og formand for AIF Hallernes Fond, Uffe Hjorth, håber på masser af vilde ideer til fremtidens AIK på borgermødet 20. januar 2020. Foto: Lars Norman Thomen

Centerleder Henrik Johansen (tv.) og formand for AIF Hallernes Fond, Uffe Hjorth, håber på masser af vilde ideer til fremtidens AIK på borgermødet 20. januar 2020. Foto: Lars Norman Thomen

Borgermøde 2020: Hvordan ser fremtidens AIK ud?

Der er ro ombord i Auning Idræts- og Kulturcenter, men fremtiden venter lige om næste hjørne, og det er bedre at agere end at reagere. Derfor er det tid til at spørge byen og oplandets borgere i alle aldre

Af
Lars Norman Thomsen

AUNING Det summer af liv i Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK) sådan en formiddag, hvor Lokalavisen er på besøg.

Centerleder Henrik Johansen er også tilfreds med tingenes tilstand, den puls og det aktivitetsniveau som kendetegner AIK her ved indgangen til et nyt årti.

"Det går faktisk rigtig godt, og jeg synes, at alle trækker på en fælles hammel og ser positivt på mulighederne. Jeg oplever en engageret bestyrelse, som arbejder med og bakker op," siger centerlederen, der for nogle år siden ikke lagde skjul på, at han var frustreret og savnede en mere langsigtet strategi for fremtiden for AIK.

Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK) er organiseret som en forening. Foreningens opgave er, at forestå driften af svømme- og idrætshallerne i Auning.

Den særlige organisation, der driver værket, består af en trojka, som foruden AIK består af AIF Hallernes Fond, som ejer idrætshallerne og Auning Svømmehal A/S, som ejer svømmehallen.

Det betyder, at der er tre bestyrelser, hvor flere personer krydser hinanden. Konstruktionen har tidligere givet anledning til dynamit, men nu er der en helt klar fælles forståelse for at arbejde sammen, fastslår Uffe Hjorth, formand for AIF Hallernes Fond.

Aldrig blive selvfed

Derfor er tiden også moden til at overveje fremtiden for en virksomhed som AIK med over 50 år på bagen og kigge i krystalkuglen sammen med de daglige brugere i alle aldre.

"Vi har i en periode i AIK arbejdet ihærdigt med et udvalg, der ud i fremtiden skal ende ud i et egentligt masterplan-team, som skal komme med et bud på AIKs fremtid, herunder faciliteter, aktiviteter, sundhed, trivsel og events," fortæller Henrik Johansen.

"Men vi skal have borgerne i Auning og oplandet med i processen. De skal have mulighed for at fortælle os, hvilke drømme og forventninger de har til fremtiden i AIK," supplerer Uffe Hjorth.

"Vi har til stadighed brug for, at nye og gerne yngre kræfter involverer sig i arbejdet, og det håber vi et borgermøde om fremtiden kan inspirere til," siger formanden for AIF Hallernes Fond.

"Vi skal ikke hvile på laurbærrene og blive for selvfede, fordi det går godt lige nu. Det er nu, det er mest oplagt at få lagt en strategi for en længere periode," siger Henrik Johansen.

Sæt X i kalenderen

Fremtidsforskeren Anne Marie Dahl er booket til at stå for et borgermøde mandag 20. januar 2020 i AIK. Hun har siden 2004 drevet virksomheden Futuria og er forfatter til flere bøger om fremtiden. Anne Marie Dahl har stor erfaring i at arbejde med fremtidsscenarier og strategiske processer.

Her får alle fremmødte for at byde ind med tanker, ideer, behov og andet, der ligger dem på sinde om fremtidens AIK.

"Vi skal op i helikopteren og tale om drømme for fremtiden," lover Uffe Hjorth.

"Vi lægger op til et borgermøde med ca. 150 deltagere. Vi vil henvende os til alle brugere, foreninger, virksomheder, institutioner og nye brugere. Det skal være en aften, hvor alle går herfra tændte og fyldt af forventninger til fremtiden," siger Henrik Johansen.

Publiceret 11 December 2019 13:19

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.