Ældrerådsformand Ingeborg Kyed Petersen lægger ikke skjul på, at denne periode i Norddjurs Kommune er den klart hårdeste tid for de ældre i kommunen. Hun forventer dog, at der fra politisk side snart tages initiativ til forbedringer.

Ældrerådsformand Ingeborg Kyed Petersen lægger ikke skjul på, at denne periode i Norddjurs Kommune er den klart hårdeste tid for de ældre i kommunen. Hun forventer dog, at der fra politisk side snart tages initiativ til forbedringer.

Ældrerådsformand:

Der er plads til mere værdighed for de ældre i Norddjurs Kommune

Ældrerådets formand Ingeborg Kyed Petersen ser tilbage på et temmelig mørkt 2019. Der må gerne være lysere i 2020.

Af
Simon Carlson

Norddjurs Ingeborg Kyed Petersen er en erfaren kvinde i den politiske færden på ældreområdet, hvor hun efterhånden har set et og andet igennem sit mangeårige virke som formand for Ældresagen i Nørre Djurs og nu halvvejs igennem perioden som formand for Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Der er dog ikke noget, der kan sammenlignes med den tid, som de ældre i Norddjurs går igennem lige nu.

"Jeg har ikke oplevet så drastisk en tid på ældreområdet, som den vi oplever lige nu. Serviceniveauet i Norddjurs Kommune er langt nede, og de historier jeg hører fra borgerne på plejecentrene og i hjemmeplejen er jo, at der, ud over at der blandt andet kun er rengøring hver tredje uge, heller ikke er tid for personalet til at snakke med de ældre borgere. Det er enormt frustrerende for både personale og borgere. Vi har brug for, at der kommer ro på, men jeg er stadig bekymret for, hvornår vi er tilbage på et serviceniveau, der er værdigt for de ældre," lyder det fra Ingeborg Kyed Petersen.

Aktiviteter fjernet

Vi har bedt ældrerådsformanden kigge tilbage på et 2019, der godt nok er det sidste år i dette årti, men år 1 efter de massive besparelser, som ramte hele Norddjurs Kommune sidste år.

På ældreområdet har det betydet nedskæringer i personalet, som blandt andet udmønter sig i førnævnte rengøringsfrekvens, mens det også er gået ud over mange af de aktivitetstilbud, som tidligere var tilgængelige i kommunen. Selv om Ingeborg Kyed Petersen ikke er blind for, at besparelserne i kommunen naturligvis også krævede et indhug i ældreområdet, så ærgrer hun sig stadig gevaldigt over, at nogle af de ting, der hjælper til at give indhold til nogle af kommunens svageste borgere, nu ikke længere findes.

"Tidligere kunne man for eksempel gå på Møllehjemmet og få en søndagsmiddag og noget socialt samvær. Det kan man ikke længere, og i det hele taget er der mange aktivitetstilbud, som nu ikke findes længere eller er blevet stærkt beskåret. Vi skal bestemt også være med til at spare, men jeg er altså ked af, at mange af de aktiviteter, som var med til at hjælpe ældre mennesker ud i samfundet, ikke er der mere," konstaterer Ingeborg Kyed Petersen.

Lys forude

Når alle besparelserne på voksen-plejeområdet, der også inkluderer de ældre, er udmøntet, så er der foretaget besparelser for omkring 40 millioner kroner over en tre-årig periode. Det virker således ganske naturligt, når Ingeborg Kyed Petersen fastslår, at hvis kommunalpolitikerne skulle få den idé at lave yderligere besparelser på ældreområdet, så kan kommunen "lige så godt lukke for butikken", som hun noterer.

Heldigvis er udsigterne da også langt lysere nu, end de var for blot et år siden, da ældrerådsformanden kiggede frem mod 2019. Norddjurs Kommune har i mange henseender fået styr på kommunekassen, og derfor er der grund til optimisme, og der kan skimtes et par lysglimt forude, selv om det første skridt ind i det nye årti ikke kommer til at se markant anderledes ud end det sidste år i det gamle. Serviceniveauet hæves ikke med indgangen til 2020, men ældrerådsformanden har en stor forventning om, at lokalpolitikerne meget snart begynder at tænke i forbedringer på ældreområdet.

Skåret ind i benet

Ingeborg Kyed Petersen vil således gerne adressere til kommunens ældre, at serviceniveauet ifølge hende er langt fra acceptabelt, men der er bedring på vej. Selv om det kommer til at tage tid.

"Det budget, som politikerne er blevet enige om, er helt klart en positiv udvikling. Der er blevet skåret helt ind i benet på ældreområdet, så jeg forventer også, at kommunens ældre snart bliver tilgodeset, selv om det ikke altid er dem, der råber højest. Jeg regner med, at vi vil se nogle opnormeringer i personalet, men man skal stadig huske på, at der er mange tilbud og aktiviteter, der er forsvundet. Det tager ikke ret lang tid at fjerne nogle ting, men det kan godt tage lang tid at bygge dem op igen," siger Ingeborg Kyed Petersen.

Publiceret 11 December 2019 11:30

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.