Ældrerådsformand Ingeborg Kyed Petersen lægger ikke skjul på, at denne periode i Norddjurs Kommune er den klart hårdeste tid for de ældre i kommunen. Hun forventer dog, at der fra politisk side snart tages initiativ til forbedringer.

Ældrerådsformand Ingeborg Kyed Petersen lægger ikke skjul på, at denne periode i Norddjurs Kommune er den klart hårdeste tid for de ældre i kommunen. Hun forventer dog, at der fra politisk side snart tages initiativ til forbedringer.

Ældrerådsformand:

Der er plads til mere værdighed for de ældre i Norddjurs Kommune

Ældrerådets formand Ingeborg Kyed Petersen ser tilbage på et temmelig mørkt 2019. Der må gerne være lysere i 2020.

Af
Simon Carlson

Norddjurs Ingeborg Kyed Petersen er en erfaren kvinde i den politiske færden på ældreområdet, hvor hun efterhånden har set et og andet igennem sit mangeårige virke som formand for Ældresagen i Nørre Djurs og nu halvvejs igennem perioden som formand for Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Der er dog ikke noget, der kan sammenlignes med den tid, som de ældre i Norddjurs går igennem lige nu.

"Jeg har ikke oplevet så drastisk en tid på ældreområdet, som den vi oplever lige nu. Serviceniveauet i Norddjurs Kommune er langt nede, og de historier jeg hører fra borgerne på plejecentrene og i hjemmeplejen er jo, at der, ud over at der blandt andet kun er rengøring hver tredje uge, heller ikke er tid for personalet til at snakke med de ældre borgere. Det er enormt frustrerende for både personale og borgere. Vi har brug for, at der kommer ro på, men jeg er stadig bekymret for, hvornår vi er tilbage på et serviceniveau, der er værdigt for de ældre," lyder det fra Ingeborg Kyed Petersen.

Aktiviteter fjernet

Vi har bedt ældrerådsformanden kigge tilbage på et 2019, der godt nok er det sidste år i dette årti, men år 1 efter de massive besparelser, som ramte hele Norddjurs Kommune sidste år.

På ældreområdet har det betydet nedskæringer i personalet, som blandt andet udmønter sig i førnævnte rengøringsfrekvens, mens det også er gået ud over mange af de aktivitetstilbud, som tidligere var tilgængelige i kommunen. Selv om Ingeborg Kyed Petersen ikke er blind for, at besparelserne i kommunen naturligvis også krævede et indhug i ældreområdet, så ærgrer hun sig stadig gevaldigt over, at nogle af de ting, der hjælper til at give indhold til nogle af kommunens svageste borgere, nu ikke længere findes.

"Tidligere kunne man for eksempel gå på Møllehjemmet og få en søndagsmiddag og noget socialt samvær. Det kan man ikke længere, og i det hele taget er der mange aktivitetstilbud, som nu ikke findes længere eller er blevet stærkt beskåret. Vi skal bestemt også være med til at spare, men jeg er altså ked af, at mange af de aktiviteter, som var med til at hjælpe ældre mennesker ud i samfundet, ikke er der mere," konstaterer Ingeborg Kyed Petersen.

Lys forude

Når alle besparelserne på voksen-plejeområdet, der også inkluderer de ældre, er udmøntet, så er der foretaget besparelser for omkring 40 millioner kroner over en tre-årig periode. Det virker således ganske naturligt, når Ingeborg Kyed Petersen fastslår, at hvis kommunalpolitikerne skulle få den idé at lave yderligere besparelser på ældreområdet, så kan kommunen "lige så godt lukke for butikken", som hun noterer.

Heldigvis er udsigterne da også langt lysere nu, end de var for blot et år siden, da ældrerådsformanden kiggede frem mod 2019. Norddjurs Kommune har i mange henseender fået styr på kommunekassen, og derfor er der grund til optimisme, og der kan skimtes et par lysglimt forude, selv om det første skridt ind i det nye årti ikke kommer til at se markant anderledes ud end det sidste år i det gamle. Serviceniveauet hæves ikke med indgangen til 2020, men ældrerådsformanden har en stor forventning om, at lokalpolitikerne meget snart begynder at tænke i forbedringer på ældreområdet.

Skåret ind i benet

Ingeborg Kyed Petersen vil således gerne adressere til kommunens ældre, at serviceniveauet ifølge hende er langt fra acceptabelt, men der er bedring på vej. Selv om det kommer til at tage tid.

"Det budget, som politikerne er blevet enige om, er helt klart en positiv udvikling. Der er blevet skåret helt ind i benet på ældreområdet, så jeg forventer også, at kommunens ældre snart bliver tilgodeset, selv om det ikke altid er dem, der råber højest. Jeg regner med, at vi vil se nogle opnormeringer i personalet, men man skal stadig huske på, at der er mange tilbud og aktiviteter, der er forsvundet. Det tager ikke ret lang tid at fjerne nogle ting, men det kan godt tage lang tid at bygge dem op igen," siger Ingeborg Kyed Petersen.

Publiceret 11 December 2019 11:30