Søren Brixen må vinke farvel til direktørjobbet i DGI.

Søren Brixen må vinke farvel til direktørjobbet i DGI. Foto: Bjarne Luthcke, Ritzau Scanpix

DGI siger farvel til Søren Brixen

Han var den første kommunaldirektør i Norddjurs Kommune

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Han nåede aldrig rigtigt at virke i den nyskabte Norddjurs Kommune, da han efter at have stået i spidsen for sammenlægningen valgte at tage imod et topjob som direktør i idrætsorganisationen DGI - og nu stopper Søren Brixen på denne post efter 12 år.

DGI’s hovedbestyrelse ønsker fremadrettet en ny profil på den administrative toppost i organisationen, der tæller 6.400 idrætsforeninger med over 1,6 mio. medlemmer. Derfor fratræder adm. direktør Søren Brixen efter gensidig aftale, fortæller DGI i en pressemeddelelse.

DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen siger her: "Søren Brixen har gennem 12 år bidraget stærkt til udviklingen af DGI til en markant og professionel organisation. Det siger vi stor tak for. Fremadrettet ønsker DGI’s hovedbestyrelse en anden profil på den administrative toppost, og hovedbestyrelsen og Søren Brixen har derfor aftalt at stoppe samarbejdet."

DGI’s hovedbestyrelse ønsker at styrke fremdriften i samarbejdet mellem de 14 landsdelsforeninger og landsorganisationen. I den administrative topledelse skal de politiske ambitioner og beslutninger derfor udmøntes med endnu tydeligere fokus på DGI’s decentrale struktur. DGI er i øjeblikket i gang med en række organisationsændringer, der i endnu højere grad skal sikre sammenhængen mellem idrætter og DGI’s fokusområder.

Mange flere medlemmer

Søren Brixen siger i pressemeddelelsen: "Jeg er stolt over at have været DGI’s administrerende direktør i en periode, hvor DGI bl.a. har fået 373.461 flere medlemmer - en fremgang på 29,5 procent. Samtidig har DGI styrket sin politiske indflydelse og position som en helt afgørende civilsamfundsorganisation i Danmark. Jeg blev i 2007 bl.a. ansat til at udvikle DGI strategisk, skabe en sammenhængende organisation på tværs af hele DGI og ikke mindst indgå partnerskaber med andre organisationer og fonde til gavn for de danske idrætsforeninger og borgerne i Danmark. I et tæt samspil med den politiske ledelse er jeg stolt over at være lykkedes med netop dette. Det har været et spændende og krævende arbejde at sikre, at de politiske beslutninger er blevet til indsatser og efterfølgende resultater. Jeg glæder mig til at få endnu mere tid til selv at deltage i den praktiske idræt i foreningslivet og tage fat på nye og spændende arbejdsopgaver."

DGI’s hovedbestyrelse har konstitueret viceadministrerende direktør Troels Rasmussen i stillingen, som vil blive opslået i begyndelsen af det nye år.

Publiceret 10 December 2019 15:02

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.