De røde felter er hele det ansøgte område til solcelle-anlæg. Område 1 øverst til højre er pillet ud af projektet, da det indeholder bevaringsværdig natur. Det er område 2B nederst til højre, der i første omgang bortfaldt efter den fejlagtige afstemning i kommunalbestyrelsen. Nu ser meget dog ud til, at der også kan opstilles solceller i dette område sammen med område 2A til venstre. Grafik: Norddjurs Kommune

De røde felter er hele det ansøgte område til solcelle-anlæg. Område 1 øverst til højre er pillet ud af projektet, da det indeholder bevaringsværdig natur. Det er område 2B nederst til højre, der i første omgang bortfaldt efter den fejlagtige afstemning i kommunalbestyrelsen. Nu ser meget dog ud til, at der også kan opstilles solceller i dette område sammen med område 2A til venstre. Grafik: Norddjurs Kommune

Politikere stemte forkert:

Sag om solceller får lov at gå om i kommunalbestyrelsen

Dansk Folkeparti erkender fejl i afstemning, men glæder sig over, at det lykkedes at få sagen genoptaget

Af
Simon Carlson

Norddjurs Det er en temmelig mærkværdig sag, der 17. december kommer på dagsordenen, når kommunalbestyrelsen mødes for sidste gang i år. Og så alligevel ikke. For den sag, som politikerne skal behandle, er fuldstændig magen til sag nummer 8 på kommunalbestyrelsesmødet, der blev holdt 19. november. Årsagen er, at Dansk Folkepartis tre medlemmer i kommunalbestyrelsen simpelthen stemte forkert, og nu får sagen ganske ekstraordinært lov til at blive genoptaget på næste kommunalbestyrelsesmøde.

Tre forkerte stemmer

Det handler om solceller. Norddjurs Kommune behandler i øjeblikket flere sager om mulig etablering af solcelle-anlæg. Således handlede henholdsvis punkt 6, 7 og 8 på kommunalbestyrelsesmødet 19. november om solcelle-anlæg. I sidstnævnte sag drejer det sig om etableringen af et anlæg på hovedgården Estruplund ved Store Sjørup. Her er der ansøgt om muligheden for at lave et solcelle-anlæg, der dækker 268 hektar jord. Igennem sagsbehandlingen i kommunen er dette areal imidlertid skåret ned til et område - kaldet 2A - på blot 112 hektar samt et separat område - 2B - på 41 hektar, og det er her, det går galt for Dansk Folkeparti.

I kommunalbestyrelsen var der bred enighed om et give tilladelse til, at der kan etableres solceller på område 2A, mens der var knap så stor konsensus om område 2B. Det var borgmester Jan Petersen (S), der op til kommunalbestyrelsesmødet 19. november stiller ændringsforslaget om at inkludere område 2B i det tilladte solcelle-areal, hvilket kommunalbestyrelsen efterfølgende stemte om.

Afstemningen i kommunalbestyrelsen endte således med stemmelighed på 13-13 - Venstres Lars Sørensen var fraværende på dagen - og dermed bortfaldt ændringsforslaget og område 2B fra det samlede areal, hvor ansøger kan få endelig tilladelse til at opstille solceller.

Det viser, at demokratiet er stærkt, når man opdager en fejl, så er der også mulighed for at rette den.

Steen Jensen, Dansk Folkeparti

Efter mødet gik det dog tilsyneladende op for Dansk Folkepartis Steen Jensen, at partiet havde sat sine stemmer forkert i sagen. Alle Dansk Folkepartis tre medlemmer stemte således imod ændringsforslaget, men det var slet ikke meningen, fortæller Steen Jensen.

"Det er en fejl. Vi havde tre solcelle-sager, hvor alle mulige ting var oppe og vende. Normalt mødes vi i partiet til formøde en time før kommunalbestyrelsesmødet og løber tingene igennem, så vi er sikre på, at vi har forstået sagerne, men jeg nåede ikke til formødet denne gang. Det er mig, der anbefaler, hvordan vi skal stemme, fordi jeg er ordfører på området, og der kommer jeg til at lave den forkerte anbefaling, så det er min fejl," forklarer Steen Jensen.

Der er noget galt

Ifølge Steen Jensen er det først efter kommunalbestyrelsesmødet, han i en samtale med borgmester Jan Petersen finder ud af, at partiet har lavet en fejl i afstemningen. I Økonomiudvalget havde Steen Jensen ugen forinden da også stemt for, at område 2B kunne indgå i det samlede materiale.

"Jeg havde egentlig på fornemmelsen, at der var flertal for det forslag, så jeg bliver først opmærksom på, at der er noget galt, da jeg går ud af byrådssalen, og Jan spørger, om der ikke var noget, der var forkert. Jo, det var der, for vi ville gerne have område 2B med. Vi er imod vindmøllerne på land, og derfor må vi give os et andet sted på det grønne område," siger Steen Jensen, som derfor igennem forvaltningen får undersøgt hos Kommunernes Landsforening (KL), om det kan lade sig gøre at genoptage sagen i kommunalbestyrelsen.

Dansk Folkepartis Steen Jensen forklarer, at det var hans fejl, at hele partiet stemte imod ændringsforslaget i kommunalbestyrelsen. Nu får sagen lov at gå om.

Dansk Folkepartis Steen Jensen forklarer, at det var hans fejl, at hele partiet stemte imod ændringsforslaget i kommunalbestyrelsen. Nu får sagen lov at gå om.

Svaret fra KL lyder, at det er muligt at genoptage sagen, men vurderingen er, at det er kommunalbestyrelsen, der ved afstemning skal beslutte, om de vil tage den op igen. Årsagen til, at det kan lade sig gøre at genoptage er, at sagen for nuværende blot handler om igangsættelse af planlægningen af projektet, hvorfor kommunen endnu ikke er bundet af hverken lokalplaner eller VVM-undersøgelser.

Stærkt demokrati

Hos Dansk Folkeparti er der derfor glæde over, at partiets fejltagelse ikke - som det ser ud nu - får konsekvenser for det videre forløb for solcelle-projektet.

"Jeg synes, det viser, at lokaldemokratiet virker ganske fortrinligt, når man man ved en tilfældighed kommer til at lave noget, man ikke mener. Det er selvfølgelig beklageligt, for man skal jo helst ikke lave fejl, men viser da, at demokratiet er stærkt i specielle ting, når man opdager en fejl, så er der også mulighed for at rette den," konstaterer Steen Jensen.

Lokalavisen har talt med professor på Aarhus Universitet Søren Højgaard Mørup, der forsker i forvaltningsret og kommunalret, og han understøtter meddelelsen fra KL om, at det er muligt at lade sagen komme på dagsordenen ved næste kommunalbestyrelsesmøde, da det er en sag, der stadig blot er i planlægningsproces. Han noterer sig dog, at det er en temmelig usædvanlig sag.

Konservativ undren

Det synes Konservative Folkepartis Benny Hammer i særdeleshed også. Han stemte imod ændringsforslaget om at tage område 2B med i solcelle-arealet med den begrundelse, at han forholdt sig til det, som forvaltningen i første omgang havde anbefalet. nemlig at område 2A på 112 hektar kunne benyttes.

Jeg kan ikke huske, jeg har oplevet, at en sag kan genoptages før. Jeg undrer mig over, hvorfor det pludselig er tilfældet nu. Benny Hammer Konservative Folkeparti.

I forvaltningens behandling af sagen lyder det da også, at på grund af digerne, der præger hele området, vil område 2B "miste rammevirkningen mod det åbne land, og selv om diget bevares, vil det miste sin landskabelige værdi."

"I princippet vil vi gerne være med til større solcelle-anlæg. Vi vil meget gerne solceller, men jeg har ikke set noget kvalificeret, der kunne sige forvaltningens anbefaling imod. Hvis de siger, at det er det område (2A, red.), der kan bære et solcelle-anlæg, så tror jeg som lægmand naturligvis på det," siger Benny Hammer, som nu må se frem til, at han endnu en gang skal se sagen på dagsordenen 17. december.

"Jeg kan ikke huske, jeg har oplevet, at en sag kan genoptages før. Sidste år blev der lavet en fejl fra en af politikerne i en af afstemningerne i forbindelse med budgettet, men den kunne ikke få lov at gå om, så jeg undrer mig over, hvorfor det pludselig er tilfældet her. Alt andet lige, så er det jo fint, når vi snakker demokrati, at fejl kan laves om, så når muligheden er for det, må vi respektere det, og så må jeg rette ind til højre, men jeg kan da godt frygte, at man så i andre sammenhænge også bare kan fortryde og så lade afstemningen gå om. Det skal helst ikke blive kutyme," fastslår Benny Hammer.

Kommunalbestyrelsen mødes igen tirsdag 17. december klokken 17.

Publiceret 03 December 2019 08:07