Debat: Med lov skal børn støttes

Af
Mads Nikolajsen

Formand for Norddjurs børne- og ungdomsudvalg (SF)

DEBAT Minimumsnormering kom med i finansloven! Nu er målet: Minimum én voksen per 3 børn i vuggestuen og én voksen per 6 børn i børnehaven! Midler til målet er en investering på 1,6 milliard til opnormering fra nu til 2025, en styrkelse af pædagog-uddannelserne, og en lov, der fastsætter minimumsnormeringen som et kvalitetskrav. Lov forpligter: Kommuner kan ikke flytte normeringspenge fra børnene til andre opgaver. Pengene er ”børnemærket” og fremtidens økonomiaftaler skal respektere loven. Forældrene siger opnormering NU. Finansloven afsætter den første halve milliard nu i 2020. Den når de børn vi har i institutionerne i dag.

Hvordan bliver det for Norddjurs?

Med uændret forældreandel kan finansloven nok give ca. 4 millioner til opnormering 2020. Den præcise fordeling mellem kommuner fremgår dog ikke af aftalen. Derudover fortsætter ”udsatte-børn-puljen” til flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Og der afsættes midler til at skaffe mere uddannet personale.

Det kunne ikke ske på et bedre tidspunkt. Økonomibalancen i Norddjurs er genoprettet, vore daginstitutionerne er lavt normerede, og har mødt en økonomikrise på sejeste vis. De fortjener midler til at løfte kvaliteten. For at opnormeringen gavner mest muligt håber jeg Norddjurs kan få:

- Opnormering med sigte på mere uddannet personale

- Genoprettelse af Pædagogisk Assistent (PAU) pladser på SoSu skolen i Grenaa.

- Flere ind på VIA pædagog-seminariets uddannelse i Grenaa

- Opdatering af fastholdelsesaftaler til vor aktuelle situation, hvor børnetallet svinger geografisk.

Vi har daginstitutioner med fine udearealer, et ”natur- og bevægelse”-personale og en adgang til naturcentre, Kattegatcenter og Gl Estrup. De styrker kan nu bedre komme vore børn til gavn.

SF har prioriteret sagen højt i finanslovsforhandlingerne. Men bedre normering er et ønske jeg møder hos alle partier i Norddjurs. Aftalen giver mulighed for et markant løft i 2020. Det ser jeg frem til at vi gennemfører. Til gavn for børn, forældre og personale!

Publiceret 03 December 2019 14:37