I Syddjurs er en vuggestueplads 108 kroner dyrere pr. måned end en dagplejeplads. I Norddjurs lyder forskellen på 75 kroner pr. måned. Arkivfoto

I Syddjurs er en vuggestueplads 108 kroner dyrere pr. måned end en dagplejeplads. I Norddjurs lyder forskellen på 75 kroner pr. måned. Arkivfoto

Vuggestuetakst: Djurslands kommuner i 2. Division

Det er dyrere at sende sit barn i vuggestue end i dagpleje, viser en analyse af kommunernes vuggestue- og dagplejetakster. Djursland følger tendensen, men forskellen er minimal

Af
Lars Norman Thomsen

VUGGESTUE ELLER DAGPLEJE Småbørnsfamilier står ofte over for et stort valg, når bars-len er forbi, og der skal findes pasningsordning til barnet. For skal familiens lille ny gå i vuggestue eller starte i dagpleje?

Kigger man udelukkende på prisen, er dagpleje den billigste løsning i de fleste af landets kommuner. Det viser en frisk analyse, som Spar Nord har udarbejdet på baggrund af kommunernes vuggestue- og dagplejetakster, der bygger på tal fra Social- og Indenrigsministeriet.

Heraf fremgår det nemlig, at det i gennemsnit koster 3.312 kroner mere om året at sende sit barn i vuggestue fremfor dagpleje. Gennemsnitstaksten for en heltidsplads i en vuggestue ligger således på 2.972 kroner om måneden, svarende til 35.664 kroner om året, mens den gennemsnitlige takst for en heltidsplads i en dagpleje er godt 2.696 kroner om måneden, hvilket løber op i 32.352 kroner om året.

Der er dog lyse udsigter for de danskere, der foretrækker at sende deres børn i vuggestue fremfor dagpleje. Ifølge analysen er vuggestuetaksterne nemlig faldene og er i gennemsnit blevet sænket med syv procent siden 2010. Den gennemsnitlige dagplejetakst er derimod stigende og er i samme periode blevet løftet med tre procent.

Lokale følger trenden

Kigger man på priserne i de enkelte kommuner, så er Fanø Kommune med en takst på 1.548 kroner om måneden for både vuggestue og dagpleje det billigste sted i landet at få passet sine børn. I den modsatte ende af prisskalaen finder man Varde, der med en månedlig takst på 3.552 er den kommune i landet med de højeste vuggestuetakster, mens Gentofte Kommune har de dyreste dagplejetakster, der løber op i 4.180 kroner om måneden.

Til sammenligning er den månedlige takst for en dagplejeplads i Syddjurs og Norddjurs henholdsvis 2.724 og 2.641 kroner. En forskel de to kommuner imellem på beskedne 83 kroner i Norddjurs favør.

Norddjurs Kommune er ligeledes billigst målt på den månedlige vuggestuetakst. Her er tallene for de to Djurslands kommuner 2.832 kroner og 2.716 kroner. En forskel på 116 kroner til fordel for Norddjurs.

Analysen viser et klart skel mellem Sjælland og den resterende del af landet, når det kommer til valget mellem vuggestue eller dagpleje. Faktisk er Ærø og Vordingborg de eneste ikke-sjællandske kommuner, hvor vuggestuetaksten er lavere end dagplejetaksten.

I Syddjurs er en vuggestueplads 108 kroner dyrere pr. måned end en dagplejeplads. I Norddjurs lyder forskellen på 75 kroner pr. måned.

Bemærk, at både Syddjurs og Norddjurs ligger placeret i øverste halvdel ved sammenligningen kommunerne imellem, når det gælder prisen på en dagplejeplads, mens begge kommuner ligger placeret i nederste fjerdedel målt på vuggestuetakster.

FAKTA

Om analysen

Analysen er baseret på kommunale nøgletal fra Social- og Indenrigsministeriet. Hver enkelte kommunes vuggestue- og dagplejetakst er beregnet ved en kombination af den månedlige takst for en heltidsplads og antallet af betalingsfri måneder. Taksterne for aldersintegrerede daginstitutioner indgår i vuggestuetaksterne. Samtlige takster er PL-korrigeret efter 2019-priser.

Månedlig takst for dagplejeplads for 0-2-årige:

 • 1. Egedal - 3.625 kroner
 • 35. Syddjurs - 2.724 kroner
 • 39. Aarhus - 2.700 kroner
 • 41. Skanderborg - 2.691 kroner
 • 45. Norddjurs - 2.641 kroner
 • 56. Odder - 2.563 kroner
 • 77. Randers - 2.431 kroner
 • 81. Favrskov - 2.382 kroner
 • 95. Fanø - 1.580 kroner
 • Gennemsnitlig takst for hele Danmark - 2.696 kroner

Note: Læsø og Helsingør Kommune indgår ikke på listen med dagplejetakster

Månedlig takst for vuggestueplads for 0-2-årige:

 • 1. Varde - 3.552 kroner
 • 7. Aarhus - 3.341 kroner
 • 43. Favrskov - 3.035 kroner
 • 58. Skanderborg - 2.959 kroner
 • 69. Odder - 2.868 kroner
 • 75. Syddjurs - 2.832 kroner
 • 80. Norddjurs - 2.716 kroner
 • 88. Randers - 2.616 kroner
 • 97. Fanø - 1.580 kroner
 • Gennemsnitlig takst for hele Danmark - 2.972 kroner

Note: Samsø Kommune indgår ikke på listen med vuggestuetakster

Publiceret 21 November 2019 15:30