Debat Norddjurs:

Børnebudget på bedre spor

Af
Mads Nikolajsen

formand for Norddjurs børne- og ungdomsudvalg (SF).

Norddjurs børn og unge får et bedre budget i 2020.

Norddjurs økonomi er stabiliseret, og budget 20 afsætter 10 mio i 2020 og 4 mio de følgende år til at fjerne underskud på området. Vi får ikke det budget børn og unge fortjener, men vi går forsigtigt fremad.

Her en oversigt over godt nyt:

Vi revurderer daginstitutionernes normering, når finanslovens afsnit herom er kendt. Den skal op.

Vi genindfører prisregulering (+ 3 mio), sænker taksten i juniorklubberne og holder SFO-prisen i ro. Børnene får mere SFO for pengene. SFO-tiden er forlænget, hvor skoledagen er afkortet. Det styrker inklusion og de børn der har størst behov.

Vores aktive ungdomsskole, UngNorddjurs, skal forestå en forebyggende sundhedsindsats blandt unge.

Myndighedsafdelingen for udsatte børn og familier opnormeres med 4 stillinger.

På anlægssiden investeres ude til skovbørnehaven og børnehuset Regnbuen, til indretning af specialklasser i Grenaa, til faglokaler på overbygningsskolerne i Grenaa og Auning og til løbende IT-opgradering.

Der investeres til indretning af specialskolen Djurslandsskolen i Ørum, mens flytning af afdelingen i Fjellerup og Stenvad til Mølleskolen udsættes til 2022.

Norddjurs sigter nu på økologisk bæredygtighed. Bæredygtigt miljø skal belyses og ind i alle relevante beslutninger. Og i børn og unges hverdag, hvor vi faktisk er godt i gang! Norddjurs børneinstitutioner, vore ansatte og skoletjenesten er langt fremme. Vi lokalpolitikere og vores administration kan lære af mange pædagoger, dagplejere og lærere- og af børn og unge! Om klima nytænkning, som vi trænger til!

Men der er brug for flere løft til børneverdenen. Vores skoler er stadig pressede. Børnetal og tilflytning er faldet det sidste år. Derfor tager børne- og ungdomsudvalget nu en dialog med alle skole-, børneby- og dagpasningsbestyrelser om hvordan vi langsigtet håndterer det.

Børne- og ungdomsudvalget sætter lys på ventetider og ventelister på børn- og ungeområdet. Med få ressourcer skal vi være særligt opmærksomme.

Jeg undgår både glansbilleder og skræmmebilleder af budgettet. Vi er stadig på tynd is, men lykkes med meget for færre penge. Derfor: Tak til forældre, børn, elever, personale og ledere i Norddjurs børne- og ungdomssektor. Fordi så meget lykkes trods sidste års barske omstilling.

Publiceret 20 November 2019 12:20