Grenaa Varmeværks nye varmepumpeanlæg.

Grenaa Varmeværks nye varmepumpeanlæg. Pressebillede

Grenaa Varmeværk udvider med varmepumpe

Større fleksibilitet i varmeforsyningen gør, at Grenaa Varmeværk installerer en 4 MW varmepumpe

Af
Søren Andersen

GRENAA Grenaa Varmeværk udvider kapaciteten til områdets 5.500 fjernvarmeforbrugere, da varmeværket påbegyndt arbejdet med en varmepumpe, som kommer til at dække op til 10 procent af værkets energiforbrug.

Dermed tilslutter Grenaa Varmeværk sig flere andre forsyningsselskaber, som har fået øje på varmepumpen som et vigtigt supplement til den eksisterende fjernvarmeforsyning. Lave elpriser, politisk medvind og ny teknologi gør nemlig, at varmepumpen er blevet et attraktivt supplement i varmeforsyningen.

"Vi har solvarmeanlæg og et nyt træflisanlæg i forvejen. Vi undersøgte muligheden for et supplement og faldt over varmepumpen, da vi jo kunne se, at der fra politisk side var et ønske om at styrke eldrevet teknologi. Vi fik regnet på løsningen, og der var god økonomi i at etablere en varmepumpe, så vi kan fastholde de lave varmepriser," siger Søren Gertsen, direktør for Grenaa Varmeværk.

Perfekt match

Energiforliget i 2018 betød blandt andet, at afgiften til eldrevne varmepumper blev sænket. Derfor er den forholdsvis nye teknologi blevet attraktiv for fjernvarmesektoren, da elafgiften er væsentligt reduceret i forhold til før afgiftsnedsættelsen. Det kan mærkes i driften for forbrugerne i Grenaa.

Det er planen at lukke ned for flis som energikilde i de varmeste måneder af året.

Det er planen at lukke ned for flis som energikilde i de varmeste måneder af året. Foto: Søren Andersen

Varmepumpen virker bedst i sommerhalvåret, når luften er varm, og her skal den benyttes til at supplere det eksisterende solvarmeanlæg. Da varmepumpen er let at regulere, kan man hurtigt skrue op for varmepumpen, når solen ikke skinner.

"Varmepumpen er et perfekt match til vores solvarmeanlæg i sommermånederne. Det giver os større fleksibilitet, og vi råder over flere teknologier, som hver især har deres fordele, og som supplerer hinanden rigtig godt," siger Søren Gertsen.

"Når vi stopper flisanlægget helt om sommeren, betyder det, at vi kan forlænge levetiden på anlægget yderligere. Dels fordi vi ikke bruger det, og dels fordi det giver os mulighed for at lave vedligehold på anlægget i sommermånederne."

Verdo mærker stigende interesse

Verdo i Randers har vundet totalentreprisen på opgaven, og her mærker man den øgede interesse for varmepumper i det seneste års tid, hvor mange værker har udbudt projekter. En række varmeselskaber ønsker at udnytte energispare-ordningen, som udløber med udgangen af 2020, og Verdo er i gang med at installere flere andre varmepumper.

"Der er god økonomi i varmepumper på grund af sænkede afgifter og lave elpriser, og derfor er det en fornuftig løsning at supplere sin forsyning som i Grenaa. Når vi kigger ind i de kommende måneder og år, så ser vi mange forsyninger, som orienterer sig mod varmepumper. Det er en interessant udvikling, som vi vil være med til at præge – også til større projekter end dette," siger Henrik Bøgh Nielsen, divisionsdirektør i Verdos afdeling for energianlæg.

Opgaven i Grenaa omfatter blandt andet levering og installation af styringsanlæg, elarbejde samt smedearbejde i varmepumpen, som bliver bygget på stedet og er et såkaldt site-bygget anlæg.

"Vi kender værkets flisanlæg i forbindelse med vores serviceforretning, så vi er rigtig glade for, at vi også får mulighed for at udbygge det eksisterende anlæg med varmepumpen," siger Henrik Bøgh Nielsen.

Installationen af varmepumpen startede i september med at soklen til en ny bygning blev støbt, og efter planen bliver spærene rejst i begyndelsen af november. Selve installationen af varmepumpen påbegyndes før jul, og byggeriet forventes at være færdigt til næste sommer.

bygningen bliver udbudt i to stor entrepriser, den en blev vundet af Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S, og den anden af Tømrerfirmaet Lindgaard Nielsen - altså to lokale virksomheder.

Publiceret 18 November 2019 10:00