Peter Brandes-skulpturen har været stærkt omdiskuteret - og oftest misforstået - siden opstillingen tæt ved Grenaa Kirke i 1995.

Peter Brandes-skulpturen har været stærkt omdiskuteret - og oftest misforstået - siden opstillingen tæt ved Grenaa Kirke i 1995. Pressebillede

Nu flyttes statuen - og får nyt navn

"Ofrende" skifter navn til "Offer" - og rykker mod øst og længere væk fra den gamle arrest på Torvet i Grenaa

Af
Søren Andersen

GRENAA Lige siden dronning Margrethe i 1995 sørgede for at fjerne klædet og afslørede skulpturen “Ofrende”, skabt af den 75-årige kunstner Peter Brandes og skænket Grenaa i anledning af byens 550 års jubilæum af Djurslands Bank, har den været omdiskuteret - og måske aldrig helt forstået af den by, der fik den - som et minde om ”Det Gamle Testamentes” fortælling om Abraham, der får besked om at ofre det kæreste, han har, nemlig sønnen Isak, på Moriabjerget.

Den er blevet kaldt grim, negativ og slet ikke passende til en bymidte. Og nu har der så været en tænkepause, fordi Grenaas centrum er blevet fornyet, så statuen var anbragt i depot, mens belægningen er blevet skiftet, hvor den stod.

På vej tilbage

Nu er den så på vej tilbage. Ikke på helt samme plads som før, fordi det vil kollidere med sommermånedernes udeservering på Torvet - men nogle meter længere mod øst.

Sagen behandles endeligt i kommunalbestyrelsen tirsdag 19. november, hvor der skal tages stilling til den præcise placering af skulpturen Ofrende og orienteres om navneændring til ”Offer”.

Norddjurs Kommune har indgået en aftale med Peter Brandes om betingelserne for flytningen og den midlertidige opbevaring. Ifølge aftalen med Peter Brandes, og de regler der gælder for ophavsret, skal den nye placering fortsat være i tilknytning til Torvet og Grenaa Kirke.

Da skulpturen er lavet specifikt til den oprindelige placering, er placeringen en del af kunstnerens ophavsret. Peter Brandes har derfor fuld ret til være en del af processen i forhold til en genplacering af skulpturen.

Vælger Norddjurs Kommune at genplacere skulpturen uden Peter Brandes godkendelse eller helt at undlade at genplacere den, kan han kræve erstatning.

Der var af Peter Brandes defineret et område indenfor en radius af 20 meter af den oprindelige placering, hvor skulpturen kan placeres.

I løbende dialog

Forvaltningen har løbende været i dialog med kunstneren om en skriftlig godkendt genplacering, eventuelt den oprindelige. Den del har afventet færdiggørelsen af Torvet, så Peter Brandes kunne komme og danne sig et indtryk af ”rummet”.

Forvaltningen holdt derfor et møde mellem forvaltningen, Peter Brandes og kultur- og fritidsudvalget i august i år, hvor en genplacering blev drøftet i forhold til en fremtidig placering, der tager hensyn til kunstværkets relation til arresten og kirken samt til Torvets anvendelsesmuligheder. Herunder de foreslåede udeserveringsarealer, arrangementsarealer med mulighed for kørsel/parkering af tungere køretøjer samt redningsvej.

Den placering, som Peter Brandes har godkendt er i forbindelse med de foreslåede udeserveringsarealer - og af hensyn til disse - længere fra arresten end den oprindelige placering. Disse forhold er af Peter Brandes indforstået med.

Skifter navn

Af sagen fremgår det, at skulpturen nu skal skifte navn.

"Det oplyses, at skulpturens navn ”Ofrende” er en fordanskning af dens oprindelige franske titel ”l’offrande”, det har givet en del fejltolkninger af værket, så værket kan efter aftale med Peter Brandes kaldes ”Offer”, da det forestiller den bibelske Isak," hedder det i dagsordenen.

Kultur- og fritidsudvalget besluttede, at skulpturen skal stå øst for redningsvejen, hvis forløb placeres længst muligt mod vest. Skulpturen kan på den måde få plads i en eksisterende belægning langs redningsvejsforløbet, under forudsætning af at Peter Brandes kan godkende denne placering.

Udvalget anmodede forvaltningen om at kontakte Peter Brandes med henblik på at få hans godkendelse af det nye forslag til en placering.

Forvaltningen oplyser nærmest som en breaking news, at Peter Brandes nu har godkendt det nye forslag til placering af skulpturen.

Han oplyser, at ”han er meget glad for den nye placering, nu da han har set et foto af det”, hedder det i dagsordenen.

Publiceret 13 November 2019 13:58