Mande gruppe i kræft-rehabilitering - Søborg, hvor de laver fysisk genoptræning efter et kræftforløb.

Mande gruppe i kræft-rehabilitering - Søborg, hvor de laver fysisk genoptræning efter et kræftforløb. Foto: Søren Bidstrup, Ritzau Scanpix

Debat: Og det fungerer

Af
Ida Arno

Æblerosevej 27, Grenaa

DEBAT Ofte er der breve om alt det, som gør mennesker utilfredse med tingenes tilstand i kommunen.

Dette er en stor og varm tak til det ofte udskældte system: ”Det offentlige”.

Min mand, der lider af Parkinsons, har kunnet komme omkring til daglige gøremål og på sin el-cykel uden problemer. I starten af april stødte der andet til, som gjorde, at han gik fra at kunne alt til intet. En uge i sengen med stærkt smertestillende hjalp ikke, heller ikke på nattesøvnen. Ringede til egen læge, der var bekendt med situationen. Han henviste til Hjemmeplejen, der i løbet af ingen tid fandt akut aflastning i ”Digterparken” og sendte en person, der hjalp med at få overblik over, hvad der skulle med.

Næste skridt: Transport med det mangeårige dyrt betalte udvidede Falck-abonnement, var ikke nogen succes. ”Det kan ikke bruges til det” lød svaret! En velvillig nabo sørgede for, at vi også kunne komme ud af huset.

Efter en uges observationer på ”Digterparken” blev det besluttet, at min mand skulle til Auning, hvor genoptræning skulle finde sted, startende i kørestol. Ved modtagelsen lød det til min mand: ”Husk det er ikke en feriekoloni” og med et fast blik til mig: ”- og du skal passe på dig selv”.

Så begyndte 2½ måneds træning, både fysisk og mentalt, for at genvinde både evnen og troen på at kunne fungere i de hjemlige rammer igen, ind imellem med transport til audiologisk, neurolog og Skejby, hvor jeg bare skulle møde op og være ledsager men ikke var ansvarlig for andet end netop at være der.

Under hele forløbet blev vi begge mødt af kompetente og imødekommende ansatte, der både skubbede på og med godt humør fik ting til at ske men også havde øje for, om jeg havde brug for en snak.

På benene igen med rollator at støtte sig til nåede vi tidspunktet for, at min mand skulle hjem. Det var med dyb taknemmelighed, men også vemod vi sagde farvel til alle de dejlige mennesker, der havde hjulpet os begge på benene igen, men i tryg forvisning om, at Rehabiliteringsteamet der var kørt i stilling tog over fra dag èt derhjemme.

Igen blev vi mødt af et team, der med ekspertise og godt humør fik en ny hverdag til at fungere bedst muligt.

En varm tak og stor ros til alle I dejlige mennesker vi mødte på vores vej, da det hele væltede.

Publiceret 07 November 2019 16:04

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.