Politikere: Vigtigt at arbejde videre med vindmølle-projekt

Af
Simon Carlson

Hollandsbjerg Både Socialdemokratiets Niels Basballe og SF's Aleksander Myrhøj har i Teknik- og Miljøudvalget indstillet, at der politisk arbejdes videre med vindmølleprojektet i Hollandsbjerg Enge. Lokalavisen har bedt begge politikere svare på:

1: Hvad er dit hovedargument for at gå videre med projektet og nu igangsætte ny lokalplan?

2: Hvad er din største bekymring/overvejelse i forhold til den eventuelle opstilling af kæmpevindmøllerne i Hollandsbjerg?

Aleksander Myrhøj:1:

Aleksander Myrhøj:1: "Vindmøller er afgørende for klimakampen og landskabet ved Hollandsbjerg er en god placering. Derfor skylder vi vores børn, børnebørn og hinanden at arbejde videre med projektet. Jeg oplever desværre et offensivt lobbyarbejde med det formål at skabe frygt og folkelig modstand, før projektet er undersøgt. Vi skal videre med processen, så der kan skabes et oplyst og faktuelt grundlag for både debat og beslutninger."2: "Jeg er bekymret for, om det lykkes modstandere at få skabt utryghed, før der er faktuelle oplysninger og faglige vurderinger af den konkrete sag. Det er nødvendigt for en sund debat og gode beslutninger, at vi får vurderet eventuel påvirkning af natur, dyr og mennesker i lokalområdet. Før dette er tilgængeligt, kan jeg ikke vurdere endeligt, om projektet skal gennemføres, reduceres eller lukkes ned."

Niels Basballe: 1:

Niels Basballe: 1: "At få behandlet en ansøgning fra Vattenfall om at udskifte eksisterende møller, der er udtjente, med nye møller. Da der ikke fabrikeres møller på niveau med de eksisterende, skal der undersøges om der kan være andre alternativer. Denne opgave er Vattenfall blevet opfordret til at undersøge.Et andet argument er at ansøgningen skal forelægges alle i kommunalbestyrelsen, som så må tage stilling om endelig igangsætning, ud fra de oplysninger der må foreligge." 2: "Da det er et meget følelsesladet emne, kræver det, at jeg som beslutningstager tager alle henvendelser samt høringssvar alvorligt. Hvis vi skal opnå en 70 procent reduktion på CO2 inden 2030, er vi nød til at reagere. Jeg stiller gerne alle møller ud på havet, hvis dette ville være muligt, for at opnå denne besparelse på de 70 procent inden 2030."

Publiceret 01 November 2019 17:00