23 af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer er klar til at stemme for budgetaftalen på fredag 1. november. Arkivfoto

23 af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer er klar til at stemme for budgetaftalen på fredag 1. november. Arkivfoto

Forligspartierne har budgetaftalen på plads

Efter endt høringsperiode er fem partier nu enige om det fremtidige udseende af Norddjurs Kommunes økonomi

Af
Simon Carlson

Norddjurs De fem partier, der står bag forliget i kommunalbudgettet, har nu lagt sidste hånd på budgetaftalens udseende. Efter høringsperioden sluttede 20. oktober har Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten færdiggjort den endelige budgetaftale, som vedtages på kommunalbestyrelsesmødet på fredag 1. november.

Aftalepartierne udtrykker i en fælles pressemeddelelse, at de med med budgetaftalen ønsker at udstikke en ny kurs for Norddjurs Kommune. Fundamentet er økonomiske bæredygtighed, og forligspartierne sætter samtidig målsætninger op om, at Norddjurs Kommune også bliver socialt og miljømæssigt bæredygtig i de kommende år. Aftalen rummer endvidere initiativer, som skal forstærke Norddjurs Kommunes potentiale som et godt sted at bo, leve og arbejde.

Forløser potentialet

Selv om det som bekendt ikke lykkedes at skabe en budgetaftale, som hele kommunalbestyrelsen kan stå bag, idet Konservative og Liberal Alliance ikke er med i forliget, er borgmester Jan Petersen glad for den aftale, der nu er i hus.

”Jeg er tilfreds med, at vi på baggrund af yderligere drøftelser i forligskredsen og de indsendte høringssvar, som vi har lyttet til, har færdiggjort budgetaftalen, som nu skal til endelig behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Budgetaftalen skal bidrage til at forløse Norddjurs Kommunes mange potentialer. Økonomisk stabilitet, en solid kassebeholdning og afvikling af gæld er afgørende for, at der frigøres penge til at sikre kernevelfærden og til investeringer i fremtidens Norddjurs," lyder det fra Jan Petersen i pressemeddelelsen.

Også i oppositionspartiet Venstre er der tilfredshed med udseendet af kommunens nye budget.

"Venstre er tilfredse med den indgåede budgetaftale først og fremmest, fordi den bygger videre på aftalen fra 2019 og genopretningsplanen for Norddjurs Kommunes økonomi. Samtidig er der allerede nu plads til nødvendige forbedringer for børn og ældre og målrettede investeringer i udvikling. Med denne budgetaftale tager Norddjurs Kommune endnu et skridt mod genopretning. Vi er ikke i mål endnu, men vi er fortsat på vej i den rigtige retning," siger Venstres Kasper Bjerregaard.

Stopper serviceforringelser

Efter sidste års store besparelser på skole- og serviceområdet, er der blandt de øvrige aftalepartier tilfredshed med, at der er sat et foreløbigt stop for yderligere serviceforringelser i Norddjurs Kommune. Det konstaterer blandt andre Dansk Folkepartis Steen Jensen.

”Dansk Folkepartis indgang til budgettet er opfyldt og skærmer børne- og ungeområdet, samt voksen-, ældre- og handicapområdet for yderligere besparelser. DF finder det ansvarligt, at der afvikles betydelig gæld, som udløser midler til råderum fremover. DF forventer, at der kan findes besparelser på indvandrer- og flygtningeområdet, hvor der er tiltag i gang på arbejdsmarkedsområdet," lyder det fra Steen Jensen i pressemeddelelsen.

Både Liberal Alliance og Konservative har lagt hen ad vejen været enige med resten af partierne omkring budgettets udseende. De to partier valgte dog at trække sig fra forhandlingerne, da det stod klart, at der ikke kunne blive tale om at sænke skatten igen, efter den sidste år blev sat op. Desuden har de to partier også været meget uenige med resten af kommunalbestyrelsen i debatten om det kommunale tilskud til Kattegatcentret, som næste år får 15 millioner kroner fra Norddjurs Kommune.

Publiceret 27 October 2019 16:17